Brannen oppstod ute på oppdrettsanlegget i en stor impregnert not som var heist opp av vannet. Det er svært liten maskevidde i noten, som stod i full fyr etter kort tid.

— Tre nøter ble skadd i brannen, men to av dem skal vi nok klare å reparere, sier daglig leder ved lakseoppdrettet, Magne Hatlevik. Også en trommel og noen flyteelementer ble skadd.

Brannen ble slukket raskt, men flammene hadde allerede klart å gjøre stor skade. Hatlevik anslår foreløpig skadene til å komme på mellom 300.000 og 400.000 kroner.

— Heldigvis ser det ikke ut til at vi mistet noe fisk i brannen, sier Hatlevik.

Ifølge lensmannsbetjent Odd Larsen ved Austevoll lensmannskontor er årsaken til brannen foreløpig ikke helt klarlagt.

— Men det er på det rene at noen sved av tau med et propanapparat i nærheten like før brannen startet. Vi utelukker ikke at noen taurester kan ha antent noten, sier Larsen.