— Vi er akkurat kommet frem og har begynt å slukke. Det er et naust som er overtent, sier vaktoperatør Arne Reigstad i Bergen brannvesen.

Brannvesenet i Os har rykket ut med tre biler og 10-15 mann. I tillegg er ambulansebåten Ryger Stril fra Austevoll med og slukker.

— Den var i området, så vi benytter oss av den. Den har slukkeutstyr ombord. Det skal ikke være fare for spredning, sier Rigstad.

Utfordring med propanflasker

Brannen ble meldt av folk i båter ute på sjøen.

— Det er et større naust her ute som det er i brann i. Vi har kontroll på brannen. Den er overhodet ikke slukket, men det er ikke fare for spredning, sier brannsjef Stein Gjøsund i Os.

Skorpo er en veiløs øy. Brannvesenet har derfor hatt oppmøtested på Nord-Strøno. De bruker egen båt, pluss ambulansebåten. I tillegg hjelper sivile båter til med transporten over.

— Det har vært en utfordring med to propanflasker, men de er nå i sikkerhet.

Mye røyk

Hovedinntaket for strøm til øyen var like i nærheten av naustet. BKK har dermed også rykket ut.

— Vår største utfordring er røyken. Vi er i ferd med å transportere over flere røykdykkere, sier brannsjefen.

Politiet er også transportert ut til øyen.

Så langt er det ikke meldt om noen skadde.

Etterslokking fra kl 15

Klokken 15.15 returnerte ambulansebåten som var med på å slokke.

— Fra da av har vi drevet med etterslukking, sier Thorstein Nerås, vaktkommandør ved 110-sentralen.

MYE RØYK: Både politi og brannvesenet har rykket ut til brannen på Skorpo. Røyken skaper utfordringer for slukkingsarbeidet.
Anders Fløysand, Varde media