I går uttalte stasjonsleder Arvid Kråkenes i Kystverket at områder tilsølt av «Rocknes»-olje allerede hadde blitt ryddet opp.

— Vi har vært ute og ryddet opp på et par steder, sa Kråkenes i gårsdagens avis.

Men de som, ifølge Kråkenes, skulle ha ryddet - Askøy Brann og Redning - sier de ikke har fått melding om jobben.

  • Vi ble leid inn til å være med på befaringen Kystverket hadde. Da hadde vi ikke med utstyr til å rydde, sier Pål Hansen, beredskapsleder i det som tidligere het Askøy brannvesen.

To dagers leie

Ifølge ham har Askøy Brann og Redning ikke mottatt noen beskjed om å reise ut til øyene for å rydde.

  • Vi brukte to dager på å besøke 20 stasjoner på synfaring. Men vi hadde ikke noen oljebefengte masser med oss tilbake, sier Hansen.

Kråkenes mener det må bero på en misforståelse.

  • Jeg mener å huske at de fikk beskjed om å gå ut igjen for å rydde. Vi har betalt leie for båten, sier Kråkenes.

Men fakturaen fra Askøy Brann og Redning viser bare leie i to dager for befaring.

BT avslørte 20. oktober at det fantes til dels store oljerester ved flere øyer og holmer vest for Askøy. På Rotøyene var samtlige fjæresteiner BT sjekket tilgriset av oljerester.

SINTEF i Trondheim har slått fast at oljen høyst sannsynlig kommer fra lasteskipet «Rocknes», som kantret i Vatlestraumen 19. januar 2004.

Rydding på flere øyer

For å unngå flere misforståelser, varsler beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket ryddeaksjon over nyttår.

  • Alle er enige om at noe må gjøres. Derfor vil vi renske opp de posisjonene som er nødvendige, sier Ly.

Det betyr særlig på Rotøyene, men også på andre øyer og holmer i strøket.

  • Den oljen som er funnet, er sterkt forvitret. Den inneholder også stein og barkrester. De er åpenbart rester fra en saneringsaksjon, sier Ly.

Før jul skal Kystverket sammen med det interkommunale utvalget for akuttforurensing (IUA Bergen) møtes for å planlegge oppryddingen.

Et mannskap på to-tre personer vil få jobben med å gå over posisjonene gjennom noen dager, ifølge Ly.

  • Etter ulykker som «Rocknes», er det ikke unaturlig å finne oljerester. Målet er at dyrelivet ikke skal bli påvirket, og området skal være brukende for mennesker.

Ikke oppdaget

Kystverket har tidligere hatt befaringer etter «Rocknes»-ulykken, senest i fjor sommer.

  • Hvorfor ble ikke disse oljerestene oppdaget da?
  • Det er vanskelig å si, og jeg var heller ikke med. Rutinen vår er å ha synfaringer med kommunale representanter og IUA. Hvorvidt de da befarer alle områder eller går gjennom dokumentasjon og befarer utvalgte områder, vil variere, sier Ly.

Også størrelsen på området gjør det vanskeligere å oppdage oljerester, mener Ly. Til sammen 45 kilometer strandlinje ble tilsølt av bunkersolje fra «Rocknes».

  • Det gjør at vi er avhengige av tips og tilbakemeldinger fra publikum, sier Ly.
Helge Sunde (arkiv)