PAAL KVAMME

Kjedelig å høre, i hvert fall for bilistene som gjorde som Vegvesenet anbefalte: å kjøre Rv 7 gjennom Hardanger – en ekstratur på 60-70 km hvis en skulle kjøre mellom Bergen og Voss.

– Veiarbeidet har blitt avlyst. Så nå er det fri ferdsel frem til mandag ettermiddag klokken 15.00, sier vaktoperatør Marit Hove ved Vegvesenet.

Hun vet ikke årsaken til at veiarbeidet har blitt avlyst.

– Mulig de har truffet en spesiell hindring underveis, sier Hove.

Både på Trengereid og Voss fortalte skilter at E16 var stengt. Rv. 7 gjennom Hardanger er anbefalt omkjøringsvei, en vei som er 60-70 km lengre.

Veistengingen skulle tre i kraft klokken 18.30 søndag kveld. Men flere bilister har kontaktet BT med beskjed om at veien likevel var åpen – til tross for at skiltene viste noe annet.

Etter at veiarbeidet var kansellert, tok det nemlig tid før skiltingen ble korrigert. Kjedelig for dem som har lest om veistengingen i avisen, eller på Vegvesenets egne hjemmesider – søndag kveld var disse ennå ikke oppdatert.

Dermed kan bilistene ha måttet kjøre den lange omveien rundt Hardanger – helt unødvendig.

Det er de to tunnelene Dalevågtunnelen og Helletunnelen som skal oppgradere. Disse tunnelene har nemlig ikke hatt god nok innvendig høyde i forhold til de andre tunneler. Derfor skal innvendig takhøyde heves tretti centimeter, opp til 4.5 meter, for å unngå vogntogenes midtkjøring.