INGVILD RUGLAND

Julaften fortalte BT historien om 19 år gamle Fred Ellingsund som har vært rusmisbruker i fem år. Det siste halve året har han vært rusfri, og bodd på Blomsterdalenkollektivet.

To dager før jul fikk han beskjed fra Fylkesmannen om at han ikke får bo der lenger. Fana sosialkontor tilbyr ham et hospits.

Problemet er at Blomsterdalenkollektivet ikke er godkjent som statlig behandlingssted. Staten overtok ansvaret for rusmiddelomsorg fra kommunene for nøyaktig ett år siden.

— Dette er et dilemma. Dersom Blomsterdalenkollektivet hadde vært tatt opp i den vanlige behandlingen ved helseforetakene, ville det ikke vært et problem, sier helsebyråd Trude Drevland (H).

Hun ønsker ikke å uttale seg om Fred Ellingsunds konkrete sak, men snakker generelt om tilbudet til rusmisbrukere.

Handler om penger

Det koster 33.000 kroner i måneden å bo på Blomsterdalenkollektivet. Det er langt dyrere enn hva det koster å ha en rusmisbruker på et statlig godkjent sted med statlig støtte.

Fred fortalte til BT at han ønsket å fortsette å bo i Blomsterdalen fordi han mener at dette tilbudet hjelper ham på rett vei. Han kan ikke skjønne hvorfor han ikke får bli et sted som faktisk virker.

— Det er nedverdigende at vi her snakker om penger i stedet for tilbud. Og så lenge dette tilbudet åpenbart virker for noen, så er vel det godt nok bevis til at det kan brukes, mener Drevland.

Hun har selv tatt kontakt med helseforetak og Helsedepartementet for å få en avklaring på hva som skal godkjennes og dermed falle inn i det statlige behandlingsprogrammet. Det finnes flere behandlingssteder som er i samme situasjon som Blomsterdalen.

— Jeg er lei meg for at man i foretakssammenheng ikke har sagt mer om hvordan man akter å bruke disse stedene, sier Drevland.

Hospits ikke bra nok

Selv om Drevland ikke vil gå inn i Fred Ellingsunds sak, sier hun at det ikke er godt nok å tilby et hospits til en person som prøver å holde seg rusfri.

— Jeg har ingen sans for at det eneste tilbudet vi skal ha til unge rusmisbrukere er hospits. Jeg tror heller ikke at det er tilfelle, sier hun.

For tre år siden fortalte BT om en annen rusmisbruker som heller ikke fikk bli på Blomsterdalenkollektivet. Den gang begrunnet Osterøy kommune sitt avslag med at det var for dyrt. Fylkesmannen omgjorde vedtaket, fordi det etter sosialtjenesteloven ikke var tillatt å bruke økonomi som begrunnelse når det er faglig begrunnet at en person trenger plassen.

— Denne loven gjelder stadig. Men de faglige vurderingene på behandlingsstedet kan jo være forskjellig fra andre fagmiljøer, sier helsebyråd Drevland.