Tre ulike organisasjoner representerer rundt 600 homøopater i Norge. Fagforbundene tilhører ulike skoler, og er ikke enige om hvem som har rett til å kalle seg homøopat. Alle er enige om at bransjen sliter med useriøse aktører, men ikke hvordan man skal bli kvitt dem.

De tre fagforbundene er henholdsvis Norske Homeopaters Landsforbund (NHL), Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) og Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon (NNH). Atle Johan Løvaas var ikke medlem i noen av dem.

Vil ha homøopat-lisens

Henriette Pande Sagdalen, leder i NHL, er en varm tilhenger av at myndighetene oppretter en form for autorisasjon.

— Nå finnes det folk som praktiserer på useriøst grunnlag med et helgekurs som eneste bakgrunn. Et system med autorisasjon ville luket bort disse, sier hun.

Sagdalen representerer 430 medlemmer. De må følge et omfattende etisk regelverk.

— Hovedpoenget er at vi må være varsomme når det er snakk om alvorlige sykdommer. Vi skal ikke diagnostisere, og oppfordrer medlemmene våre til å samarbeide med leger, sier Sagdalen.

De to andre organisasjonene er sammenslutninger av flere typer alternativ medisin, og mener det er nødvendig å tilby flere typer behandling enn den klassiske homøopatien.

— Vi kaller oss naturterapeuter. Det er veldig mye forvirring ute og går når det gjelder titler, derfor gjør vi det slik, sier John Petter Lindeland, styreleder i NNH.

Likevel står mange av NNHs medlemmer i telefonkatalogen som homøopater, fordi det er dette begrepet som er mest kjent blant folk flest.

— Vi er ikke imot autorisasjon som sådan. Men vi mener vi må få med oss større deler av naturmedisinen, forklarer Lindeland.

En liknende holdning har John Hetlelid i NLH, homøopraktikernes forbund.

— Vi er i tvil om autorisasjon er mulig å få til på det nåværende tidspunkt. Først må vi rydde opp i hele bransjen, sier han.

Foreslo fireårig utdanning

Også Sosial- og helsedirektoratet prøver å få bedre kontroll med hva som foregår innen homøopatibransjen. Et utvalg foreslo i 2004 å opprette en felles fireårig utdanning for homøopater. Forslaget var støttet av alle de tre fagforbundene, men er så langt ikke blitt gjennomført.

— Det har vist seg vanskelig å etterkomme kravene som stilles til slike utdanningsinstitusjoner. Det er et mål vi jobber mot, sier Sagdalen.

Forslaget ligger nå hos Helsedepartementet, men hittil har lite skjedd. Trolig er en av grunnene at de tre fagforbundene tilhører helt ulike skoletradisjoner.

— Dette er et skille som har historiske røtter. Vi er tettere knyttet til den tyske tradisjonen, mens NHL er påvirket av amerikansk homøopati, forteller John Petter Lindeland. Han var medlem av utvalget som kom med forslaget.

Et flertall av homøopatene i NNH og NLH er utdannet i Tyskland og Sverige, mens de fleste i NHL har gått på en av organisasjonens egne skoler i Oslo.

Krangel om register

I 2004 ble det opprettet et eget register for utøvere av alternativ behandling ved Brønnøysundregistrene. Formålet var å få bedre pasientsikkerhet og seriøse forhold innen alternativ medisin.

Hittil er det bare medlemmer av NHL som har fått registrere seg. Det har de andre forbundene reagert på.

— Dette er det største problemet vi har i bransjen. Myndighetene trodde at NHL var mer seriøse, og at medlemmene der kun drev med homøopati. Men det viser seg jo nå at de tilbyr alle former for behandling, fra fotsoneterapi til babymassasje. De bruker registeret for å få flere kunder i konkurranse med oss, sier homøopraktiker Hetlelid.

Nå jobber Sosial- og helsedirektoratet med å utarbeide nye retningslinjer for registeret, og har midlertidig stanset all nyregistrering. Ingen i direktoratet kunne kommentere saken overfor BT i går.