Høyre gikk til Frp, KrF og Venstre til Ap.

Arbeiderpartiet fikk som ventet et knapt flertall for sitt forslag, da Bergen kommunes syn på fremtidens regioninndeling i Norge ble drøftet i bystyret i ettermiddag.

Forslaget ble lagt frem som et fellesforslag fra Ap, Senterpartiet og byrådspartiene KrF og Venstre. Med SV og RVs støtte fikk forslaget 34 stemmer, mens Frps alternative forslag fikk 33 stemmer.

Dermed sier Bergen ja til store regioner styrt av folkevalgte organer i sin høringsuttalelser til regionmeldingen.

Innstillingen fra byrådet var et kompromiss, der en egentlig ikke tok stilling til problemstillingen.

Høyre og Frp er imot både fylkeskommunen og regionale "super-fylkeskommuner". De vil heller ha større kommuner.

Lørdag kunne BT fortelle at KrF ville støtte forslaget fra Arbeiderpartiet. I dagens møte innledet Høyres gruppeleder Hilde Onarheim med å torpedere byrådets forslag fra den andre siden.

— Vi ønsker i denne saken ikke å støtte byrådets forslag. Så vi støtter derfor Frps forslag. Vi mener stat og kommune som forvaltningsnivå er ideelt. Det krever større og mer robuste kommuner, sier Onarheim.