— Jeg har ikke for vane å love ting, men det er lagt ned et formidabelt arbeid, sier barnehagebyråd Tomas Moltu (KrF).

— Hvor stor er sannsynligheten for at målet nås innen 1. august 2009.

— Det klarer vi. Eller, jeg tror vi klarer det, sier Moltu.

Les også: Her trenger de flere barn | Full, fullere, fullest | Store bydelsforskjeller

Se søkertallene til alle barnehagene i Bergen her.

Statusrapport

Akkurat nå er Moltu, byrådet og kommunen tilsynelatende et godt stykke unna målet. Over helgen legger Moltu frem statusmeldingen for barnehageutbyggingen i Bergen. Den vil vise at:

  • Av dem som søkte innen fristen til hovedopptaket 1. mars, står det fortsatt 898 barn i kø. I underkant av 300 av dem ønsker seg plass før året er omme.
  • Fra nyttår er det 1753 som ønsker seg plass. Av dem over 1300 småbarnsplasser.
  • Totalt står over 3000 barn på listene for barnehageplass.

— Men da må man huske at de fleste søker om plass med en gang barnet får fødselsnummer, minner kommunaldirektør for skole og barnehage, Anne Marit Presterud om.

— En del av dem ønsker ikke plass før neste høst.

- Bygger riktigere plasser

Presterud har en vanskelig pedagogisk oppgave foran seg når hun skal forklare hvordan stor utbygging av plasser, ikke gir stor økning i plasser. Det skyldes i hovedsak to ting.

— Vi legger inn en stadig større innsats, men det har vært en radikal endring med en veldig stor andel småbarnsplasser, sier hun.

Og når storbarnsplasser blir omgjort til småbarnsplasser blir det totale antallet mindre, ikke minst på grunn av krav til bemanning.

— To storbarnsplasser blir til en småbarnsplass.

I tillegg har det også forsvunnet en del plasser. Dette er i hovedsak korttidsplasser og noen mindre barnehager eller familiebarnehager.

— Vi holder rett og slett på å lage de plassene folk vil ha. Færre, men riktigere plasser, sier Presterud.

Lovfestet rett

Fra september i fjor til oktober i år har det totale antallet barnehageplasser for hele Bergen steget med 1210. Dekningsgraden (andelen barn i alderen ett til fem år med plass) var i mars på 86,6 prosent.

— Nå tror jeg vi har bikket 92 prosent, sier barnehagebyråd Tomas Moltu.

Det er sikkert fattig trøst for dem som vansmekter i barnehagekø, men kommunens tall gir grunn til optimisme.

Fra nå og frem til årsskiftet skal det åpnes rundt 500 nye plasser. Ytterligere 855 er på plass over sommerferien. 1. august 2009 innføres lovfestet rett til barnehageplass. Det skal sikre at alle barn som fyller ett år før 1. august og som det er søkt om plass for innen 1. mars skal få tilbud om barnehageplass.

— Det klarer vi å oppfylle, sier Moltu, men legger til:

— Tror jeg.

Ørjan Deisz