Småbarnsforeldre med barn uten barnehageplass våknet i går opp til gladmeldingen om at barneminister Laila Dåvøy lovet full barnehagedekning allerede i løpet av 2006. Ifølge NRK skulle endelig det ti år gamle løftet innfris.

Men akk, ikke for Bergen. I april sto 2000 barn uten barnehageplass i Bergen, og dekningen er kun 66 prosent her i byen. Ingenting har skjedd siden den gang som tilsier en raskere barnehageutbygging.

— Det lar seg ikke praktisk gjøre for Bergen med full dekning i 2006. Vi vil være godt inne i 2007 før vi kan ha full dekning, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.

Det er hans egen regjering som nå har gått ut med et løfte det er umulig å holde for kommunen.

— Lover ikke Dåvøy noe hun her ikke kan holde?

— Et par av de store bykommunene vil ikke være hundre prosent på plass i 2006, mens det i store deler av landet er full dekning, sier Tveit.

Etter hvert som maksprisen på barnehager er innført, har også etterspørselen etter plass i barnehage økt. Det er planer om ytterligere senking av maksprisen, noe som igjen vil øke etterspørselen, tror Tveit.

— Vi har tatt høyde for en økning i våre prognoser, men vi må jo vente og se hvordan dette faktisk slår ut, sier han.

Bergen regner med at 80 prosent barnehagedekning tilsvarer full dekning.