— Var han full eller er han bare sånn?

Det er et av de viktigste spørsmålene i en rettssak som pågår i Bergen tingrett de neste dagene, der regjeringsadvokaten representerer Staten.

Dette er den eneste gangen skjenkekontrollører har funnet noe å bemerke siden 2007. Vi driver skikkelig og gjort det i mange år Styreleder i Fincken, Steinar Aagesen

Stamgjesten ikke full

Det er utestedet Fincken som har stevnet Staten. Regjeringsadvokaten er på plass, vitnelisten er klar, flere fra Bergen kommunes Kontor for skjenkesaker sitter på tilhørerbenken med store saksmapper og noterer.

Styreleder i Fincken, Steinar Aagesen, har ikke tenkt å gi seg før saken er kjørt til topps. Han føler seg forfulgt og urettferdig behandlet av skjenkekontoret.

— Nå skal vi få avklart om 2 glass øl på 0,4 l. kvalifiserer til å bli åpenbart beruset. Åtte personer skal vitne om at mannen ikke hadde drukket mer og at han tok det første glasset før han kom til Fincken, sier Aagesen.

Dette skjedde ... eller?

En eldre mann drakk øl med kompisene på sitt stamsted Fincken lørdag 12. mai 2007 om kvelden.

Skjenkekontrollører fra Bergen kommune mente mannen var «åpenbart påvirket» og straffereaksjonen ble åtte prikker og skjenkenekt i to uker for utestedet.

De ansatte mener de kjenner gjesten godt nok til å vite at han ikke var full da, men hans væremåte grunnet sykdom gjør at han kan fremstå som beruset med uklar tale, dårlig balanse og motorikk, og glipping med øynene.

De har forståelse for at skjenkekontorets folk ikke kan vite det, men mener uansett at straffereaksjonen er altfor streng.

— Dette er den eneste gangen skjenkekontrollører har funnet noe å bemerke siden 2007. Vi driver skikkelig og gjort det i mange år, sier Aagesen.

Uenigheten som retten skal vurdere står om hvem som var åpenbart påvirket, i hvilken grad og hvordan skjenkekontrollen ble utført. En heftig diskusjon som skal ha oppstått mellom en kontrollør og en gjest, som førte til at politiet ble tilkalt, blir av de ansatte omtalt som skapt av kontrolløren.

Lang kamp

I snart fire år har han kjempet for sine ansatte og deres evne til å vurdere om gjestene har fått nok å drikke eller ei.

— Dette blir langt mer kostbart enn om vi bare godtok skjenkenekt i 2 uker. Det ville kostet 60 000 kroner, men nå blir prislappen kanskje 300 000, sier en oppgitt Aagesen, som ikke tar noen seier som en selvfølge.

Aagesen ba skjenkekontoret om et oppklaringsmøte etter episoden, men har ikke fått svar. Hans advokat Christian Stang Våland la også frem eksempler på at andre skjenkesteder får mildere straff for mer alvorlige overtredelser på alkoholloven.

— De «store» blir invitert på møte og får ingen straffereaksjon, mens vi «små» får strenge straffer. Det provoserer meg, sier Aagesen, som også vil ha spørsmålet om at skjenkekontoret driver «usaklig forskjellsbehandling» vurdert av retten. Han mener skjenkekontrollørens rapporter ikke gir et riktig bilde av det som skjedde, men er preget av å være laget for å felle Fincken.

Vil renvaske bartenderne

Til nå har saken vært klaget inn for Fylkesmannen i Hordaland og Sivilombudsmannen. Ingen har gitt Fincken støtte så langt.

Så nå er Staten stevnet og Fincken vil ha vedtaket om inndraging av skjenkeløyvet for to uker kjent ugyldig.

I dag har regjeringsadvokat Marius Stub stått i Bergen tingrett for å forsvare statens syn, som han mener er uendret etter innledningsforedragene.

— Jeg føler det som min plikt å forsvare de ansatte, selv om dette er vanvittig kostbart for oss og vi ikke vet om vi vinner. Det er viktig at de blir renvasket, sier Aagesen.