— Å bære korset er en riktig og god tradisjon. Gjennom dette viser vi at Jesu død og oppstandelse angår oss alle, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

Tradisjonen tro ble det langfredag arrangert korsvandring fra Korskirken i Bergen til Kalfaret.

Biskopen ledet vandringen sammen med daglig leder Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon og døveprest Trygve Stabrun.

De rundt 50 fremmøtte byttet på å bære korset og stoppet for tale og allsang på ni ulike steder langs ruten. Krigsofre, ungdom i vanskeligheter og samfunnets utstøtte var blant dem det ble bedt for.

Sistnevnte gruppe ble gitt ekstra omtanke da korsvandrerne stoppet opp ved Lepramuseet.

— Vi vet at mange i dag kjenner den samme utstøtelsen som de spedalske følte. Mange har en historie som vi knapt kan fatte, sa bymisjonsleder Theis.

Korsvandringsruten Nordhaug og de andre fulgte skal først ha blitt brukt av fransiskanermunker på 1300-tallet. Navnet Kalfaret antas også å komme av «calvariet», som er det latinske ordet for Golgata. Den opprinnelige vandringen var på 1200 skritt med 14 stopp underveis.

Hva synes du om tradisjonen med korsvandring? Si din mening i kommentarfeltet: