Ekteparet i 30-årene trodde de kjøpte drømmeleiligheten på Møhlenpris. Men selveierleiligheten de betalte 1,5 millioner kroner for hadde store fuktskader etter lekkasjer fra takterrassen. Etter et halvt år oppdaget ekteparet en bul i gulvet. Fuktskadene under parketten var så omfattende at det måtte meisles opp i store deler av leiligheten. Regningen kom på nærmere 240.000 kroner. Paret forlangte erstatning og en tilsvarende reduksjon i salgssummen. Selgeren nektet å betale fordi han mente vedlikeholds— og erstatningsansvaret for takterrassen hvilte på hele sameiet. Det ble starten på en fireårig dragkamp i rettssystemet.

Seier med bismak

Saken kom opp for første gang i Bergen byrett i februar 2001. Den gang ble selgeren blankt frifunnet. Men ekteparet ga seg ikke og anket dommen til Gulating lagmannsrett, som snudde helt i forhold til byretten.

Dommen gir paret uforbeholdent medhold i at selgeren er erstatningspliktig. Han er nå dømt til å betale et prisavslag og erstatning på totalt 243.199 kroner til ekteparet. I tillegg må han ut med saksomkostninger på nesten like mye. Totalt har dermed rettssakene kostet mannen nær en halv million kroner.

Ekteparet er lettet over å bli hørt, men føler seg ikke som vinnere.

— Det å gå gjennom en rettssak er i seg selv en belastning. I tillegg måtte vi ta opp lån for omfattende reparasjoner og for å hyre advokat. Også i forhold til naboene har dette vært en belastning.

- Selgers ansvar

Parets advokat, Erik Myhr Nilsen, er naturlig nok strålende fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse.

— Dommen er helt som den skal være. Lagmannsretten har nå klart slått fast at en skal forholde seg til selgeren når det avdekkes feil eller mangler ved en selveierleilighet, sier Myhr Nilsen.

Hvis frifinnelsen fra Bergen byrett var blitt stående, ville alle de ni selveierne i bygården, inkludert paret selv, måttet betale for skadene.

— Noe slikt ville jo vært helt hakkende galt. Når du kjøper noe, skal det være i orden - uansett om det er et helt hus eller en leilighet, mener Myhr Nilsen.

Vurderer anke

Advokat Tallag Andersen, som var selgerens prosessfullmektig under rettssaken, uttrykker både skuffelse og overraskelse over dommen.

— Med riktig anvendelse av Eierseksjonsloven, skulle utfallet vært som i byretten. Terrassen er del av bygningskroppen, så skadene på leiligheten ligger etter min oppfatning helt klart under sameiets ansvar, fastholder Andersen til Bergens Tidende.

— Vil du anbefale din klient å anke til Høyesterett?

— Det vil jeg ikke uttale meg om før jeg har lest domspremissene, sier Andersen.