Fuglseth har en lang merittliste ved høyskolen, hvor hun de siste årene har vært ansatt som førsteamanuensis, opplyser NHH i en pressemelding.

Hennes ekspertise ligger på særlig to felt; utforming av informasjonssystemer, og innsikt i individers, gruppers og organisasjoners beslutningsatferd.

Fuglseth fokuserer faglig på bruk av moderne informasjonsteknologi for å forstå, forbedre og løse økonomisk-administrative problemer. Hun har også utviklet IT-baserte informasjonssystemer innenfor det økonomisk— administrative fagfelt, og fokuserer på måling av virkninger av IT-baserte informasjonssystemer. Hun har publisert en rekke artikler i ledende tidsskrifter innenfor sitt fagfelt.

Anna Mette Fuglseth har gjennom årene hatt en rekke verv både ved NHH og i internasjonale ekspertgrupper, og forelest ved en rekke utenlandske universiteter og institusjoner. Hun har virket som reviewer for tidsskrifter og faglige konferanser, deltatt i vurderingskomitéer, vært eksaminator ved ulike institusjoner og opponent ved doktordisputaser.

Hun har også bred undervisningserfaring. Et av de forskningsprosjekter Fuglseth har ledet er VisualGas - et system for analyse av gassmarkeder utviklet for Statoil.

Den nyutnevnte professoren har tatt samtlige av sine grader ved Norges Handelshøyskole. Hun har også innehatt stilling som førsteamanuensis i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.