Onsdag og torsdag har det endelig vært mulig å bruke båt til å registrere skadde sjøfugl på Fedje, etter at vinden løyet litt. Resultatet er nedslående, sier Egil Hauge, seksjonssjef ved Miljøavdelingen.

– Vi observerte et par tusen sjøfugl, og av de hadde 38 prosent oljeskader. Da har vi ikke sett overalt, og vi må forvente at mange allerede er døde, sier Hauge.

Også i Øygarden og på vestsiden av Austrheim var skadeomfanget uventet høyt.

Rocknes

Tidligere har det vært antydet minst tusen døde fugler. Etter Rocknes-forliset døde rundt 2000 fugler. Hauge slår nå fast at denne miljøkatastrofen er større.

– Rocknes var innaskjærs, og på et mer begrenset område. Det vonde etter denne ulykken er at oljen brer seg over et stort område, sier han.

Hauge anslår at flere tusen sjøfugl må bøte med livet. Det vil sette den lokale bestanden tilbake flere år, ikke minst fordi det kommer på toppen av Rocknes-ulykken.

Tellingen som Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og ornitologer utførte viser at oljesølet har gjort særlig stort innhogg i bestanden av ærfugl. Av de var 65 prosent oljeskadde. Hauge er også bekymret for skarvene. Det var urovekkende få skarv å se under registreringen.

– Skarv blir raskt nedkjølt hvis de får olje på fjørene. Derfor er det sannsynlig at mange allerede er døde, sier han.

Oljerydding fortsetter i helgen

Oljeryddingen etter«Server»s havari fortsetter med uforminsket styrke gjennom helgen, skriver det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) i en pressemelding.

I dag har helikopter vært i luften, og Stridsbåt 90 fra forsvaret er hyret inn for ytterligere rekognosering.

— Kommunene, Kystverket og IUA Bergen Region har ikke trappet ned. Det er full aksjon og alle mann i arbeid også gjennom kommende helg, sier havnedirektør Gunvald Isaksen, aksjonsleder for IUA Bergen Region.

Sju kommuner driver nå aktivt oppryddingsarbeid i sjø og på strand. På Fedje er 50 mennesker i aksjon med kartlegging og utredning. Seks båter og to ferjer er stilt til rådighet på øyen.

Lang strandaksjon

— For Fedje må vi nå legge opp til en lengre strandaksjon. Vi må bestemme oss for hvor vi skal ha depot for denne lengre aksjonen og legge opp til en bemanning for oppfølgingsfasen både der og i resten av regionen, sier Isaksen.

Askøy har 16 mennesker og to småbåter til rådighet, i tillegg til at de deler «Sydnes» med Øygarden. I Øygarden er 24 mennesker i jobb. I tillegg er fire båter ogKNM «Slurpen» ute. Austrheim har 18 mennesker og 6 båter, Solund fire mennesker og 2 båter, mens i Radøy har to mann vært ute og merket oljepåslag.

I tillegg til ryddingen drives det rekognosering i andre kystkommuner, og hittil er det kommet inn tips om oljesøl av mindre art helt opp til Nordfjord.

Det er opprettet to telefonnumre der du kan melde fra om oljesøl: 55 56 83 59 og 55 56 83 50.

KNUT EGIL WANG