Det opplyste direktør Thor Chr. Sletner i Kystverkets beredskapsavdeling på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Distriktssjef John Erik Hagen i Kystverket Vest opplyste på pressekonferansen at losen om bord i lasteskipet M/S «Server» ikke merket noe unormalt som kunne forklare havariet. Han gikk fra borde og over i losbåt sammen med to losassistenter og en skadet kokk kort tid før forliset.

Beredskapsdirektør Sletner mener at det vil kreve store menneskelige og tekniske ressurser og ta lang tid å renske opp etter havariet, som kan føre til at nærmere 600 tonn olje havner i sjøen.

– Og det betyr mye penger, la han til.

Kartlegging

Lørdag begynte kartleggingen av oljeflak og mobilisering av mannskap og lenser, som i første rekke vil bli satt inn i områder der fuglelivet er truet.

– Det er vanskelig å si hva som er mest utsatt, men Herdla-området sør for Fedje og enkelte øyer nord for Fedje er det veldig viktig å sikre, sier Sletner.

Herdla er et av de rikeste fugleområdene i Hordaland med over 220 registrerte fuglearter.

Kystverket hadde lørdag ettermiddag og tidlig kveld en ekspertgruppe ute på Ågotnes utenfor Bergen der skipets forpart ble slept i land ved 10-tiden på formiddagen, for å vurdere eventuell forurensning.

Resten av skipet, akterparten der det meste av oljen befant seg, var lørdag ettermiddag i ferd med å bli bordet. Bare bruvingen og litt av den øvrige overbygning var synlig over sjøen.

– Det er grunn til å tro at noe olje er tilbake i akterskipet og at det lekker litt. Det er vår foreløpige konklusjon, sa Sletner.

Oljevern

Fra flere hold, ikke minst fra WWF og Miljøvernforbundet med Kurt Oddekalv i spissen, har det vært sterkt kritisert at den forrige regjeringen la ned oljeverndepotet på Fedje. Nå krever de at depotet må gjenopprettes.

På pressekonferansen ble naturlig nok spørsmålet reist, men Sletner parerte på denne måten:

– Denne ulykken ville skjedd uansett om oljeverndepotet hadde ligget på Fedje eller ikke. Så langt er det ikke noe som tyder på at det har betydd noen betydelig tidsforskyvning i beredskapsarbeidet. Men dette er en politisk sak som jeg ikke vil uttale meg nærmere om, sa han.

Men han la ikke skjul på at tidsforbruket vil bli evaluert i tiden som følger.