— Eg synest det er flott med fredning av bygningane våre, men Riksantikvaren har vore grådig streng med oss når det gjeld Bergen stasjon, seier NSB sin regionsjef for persontrafikk, Marit Petersen, til Bergens Tidende.

Ho var lokal sjef for NSB Eigedom då tanken om å verna eller freda ei rekke jernbanebygningar vart reist.

— Eg ville gjerne klimatisera den fine stasjonen vår med glasvegg ut mot spora og i tunnel-inngangane på sidene, slik at det blir lunare om vinteren. Det er til tider kaldt for passasjerane å venta på tog i vinterkulden og gjennomtrekken, seier Petersen.

Riksantikvaren har avvist planane medan fredingsspørsmålet har vore til vurdering. Bortsett frå dette eine punktet er Petersen veldig godt nøgd med samarbeidet med Riksantikvaren om kulturelt viktige jernbanebygningar, også utviklinga av Bergen stasjon.

Under ei tilstelling på gamle Østbanestasjonen i Oslo i dag vil Riksantikvaren overrekka NSB-toppsjefen Einar Engen ein «pakke» med fredningsvedtak for 26 jernbanebygningar.