De to mennene som ble knivstukket i Flaktveitveien i april i fjor, har fremdeles fysiske men etter episoden, og de medisinsk sakkyndige har slått fast at begge var livstruende skadet etter basketaket.

Retten mener slåsskampen oppsto fordi de to mennene hadde innhentet 24-åringen for å få tak i en mobiltelefon han tidligere på dagen hadde stjålet av en kvinnelig bekjent.

Selv hevder domfelte at han var redd for at de to skulle ta ham, etter at han hadde vitnet i den siste rettsrunden om Åsane-drapet. Domfelte var flere ganger blitt truet etter at han vitnet i den mye omtalte drapssaken. I tillegg mener han selv at han handlet i nødverge i en situasjon der to personer var kommet for å ta ham. Han har forklart i retten at det var derfor han kjørte en kniv i magen på den ene, og i siden på den andre.

Bergen tingrett setter imidlertid ingen lit til forklaringen, men mener det hele handlet om jakten på en mobiltelefon, og at Åsane-mannen selv hadde forårsaket jakten fordi han hadde stjålet telefonen. De to fornærmede kom i bil med kvinnen som var blitt frastjålet mobiltelefonen, og har forklart i retten at saken utelukkende dreide seg om denne telefonen.

Mange stygge saker

Retten legger i straffeutmålingen vekt på at mannen fire ganger tidligere er domfelt for forhold som trusler, legemsfornærmelser, legemsbeskadigelser, narkotikakriminalitet, ran, trusler, tvang og vinningskriminalitet.

Da drapsforsøkene skjedde, var det bare to måneder siden han ble prøveløslatt etter forrige soning.

Den gangen satt han inne fordi han var hovedmannen i en av tidene styggeste voldssaker i Bergen. Sammen med tre andre ungdommer pisket, sparket, slo, brennemerket, tvang og truet han en 16-åring som angivelig ikke hadde gjort opp for 400 kroner i narkogjeld. I vel åtte timer pågikk torturen, som i tillegg innbefattet at gutten måtte balansere på utsiden av rekkeverket på Askøybroen, rane en bensinstasjon og at han ble kastet i sjøen ved Helleneset.

Retten ser på den dømte som en svært farlig mann, og mener at det ikke er tilstrekkelig med en tidsbestemt straff fordi den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Vurderingen slår fast at mannen har: «...manglende ansvarsfølelse, og manglende respekt for sosiale normer eller forpliktelser, lav frustrasjonstoleranse og manglende evne til å la seg påvirke av erfaringer, inklusive straff».

Det er grunnen til at han er dømt til forvaring i åtte år, med en minstetid satt til fire og et halvt år. Det vil si at retten etter fire og et halvt år kan vurdere om det er forsvarlig å slippe mannen ut igjen.

Den dømte tar det tungt

Den dømte er selv langt nede etter dommen. Han er spesielt skuffet over at det ble forvaring, og ikke tidsbestemt straff.

— Min klient er informert per telefon, og tar dommen svært tung. Han føler at han er dømt på grunn av sitt rykte. Tvilen er ikke kommet ham til gode, sier mannens forsvarer, Bjarne Ingebrigtsen. Han slår fast at dommen vil bli anket i sin helhet.

— Jeg stiller meg uforstående til at retten valgte å dømme ham til forvaring, sier Ingebrigtsen.

Mannen er i tillegg dømt til å betale de fornærmede henholdsvis 40.000 og 50.000 kroner i oppreisning.

Den dømte er i gang med å ta videregående skole i fengselet, og ønsker nå Ritalin-behandling for diagnosen ADHD, hyperaktivitet. Problemet tidligere har vært at mannen har hatt et rusproblem, og at Ritalin ikke går godt sammen med narkotiske stoffer. Den sakkyndige ga i retten uttrykk for at mannen har et endringspotensial.