Propanlukt avslørte lekkasjen, og politi og brannvesen var raskt på stedet. Området ble sperret for trafikk, og brannmannskapene klarte å lokalisere og ufarliggjøre flasken i løpet av kort tid. — Propan er en brannfarlig gass, så vi tok raskt våre forhåndsregler og sperret av området, forteller vakthavende sjef ved Bergen brannvesen, Johnny Breivik.Propanbeholderen var trolig ikke skrudd skikkelig igjen. Lastebilen inneholdt et betydelig antall propanflasker.