• Når saken blir reist et så mektig organ som sentralstyret, fryktet jo vi for at det kunne bli endringer, sier klubbformann Tor Rasmussen i verkstedsklubben på Haakonsvern.

Rasmussen har vært krumtappen i arbeidet med å få penger til utvidelse av dokken.

— Jeg reagerte sterkt på Knudsens utspill helt på tampen. Vi jobbet som tillitsvalgte opp mot det politiske miljø på en åpen og ryddig måte. Hun kunne orientert seg på samme måte. Men hun tok det verken opp med meg, fylkesleder Ranveig Frøiland eller vårt medlem i forsvarskomiteen på Stortinget, Leif Lund.

Rasmussen sier det er helt greit at Knudsen har andre meninger om denne saken enn det han har.

— Men vi må vite om hverandre.

Rasmussen presiserer at han ikke har førstehånds kunnskap om Knudsens forhold til Mjellem & Karlsens nye eier, Carl Fredrik Seim.

— Uansett hva som er riktig, illustrerer dette det problematiske i at det er så kort vei fra å være politiker til å bli lobbyist. Vi har jo helt klare paralleller i forsvaret der tidligere admiraler plutselig blir konsulenter for våpenleverandører.

Fakta/Fregattdokksaken

  • Et samlet Hordaland Arbeiderparti har kjempet for å utvide fregattdokken på Haakonsvern for 235 millioner kroner for å sikre arbeidsplassen til 160 verkstedsansatte på marinebasen.
  • Mjellem & Karlsen har jobbet mot planene av frykt for å tape store vedlikeholdskontrakter. De har i stedet lansert egen dokk på Hanøytangen.
  • Grete Knudsen argumenterte i sentralstyret mot planene for dokk. Hun og partner Bengt Martin Olsen har oppdrag for Mjellem-kjøper Carl Fredrik Seim.