En storstilt jakt på gasskilden ble satt i gang da alarmen gikk ved 21.20-tiden. Brannfolk søkte i et stort område rundt flyplassen.

Da søket fortsatt ikke hadde gitt resultater ved 23-tiden, ble mannskapene flyttet mot Kokstad. Ved midnatt ble letingen etter kilden avsluttet også der, uten resultat. Alle veiene er nå åpne igjen.

— Det er godt mulig at gasskilden ikke lekker lenger, men vi må ta dette alvorlig, sier varabrannsjef Karl Otto Nesdal i Bergen brannvesen.

Gasslukten har nå avtatt, men folk som arbeider på Flesland har fått beskjed om å ta kontakt med brannvesenet umiddelbart, om lukten skulle dukke opp igjen.

Ikke fra Statoil

Brannvesenet mistenkte først at gassen stammet fra Statoil-stasjonen like ved flyplassen. Der sto det en tank med 9000 liter naturgass. Området rundt bensinstasjonen ble sperret av, med en radius på 300 meter.

Gasstanken ble etter hvert sjekket ut. Lekkasjen stammet ikke derfra. En rekke andre industribedrifter i området ble også undersøkt grundig.

bt.no har fått melding om at gasslukten var sterk helt til Blomsterdalen Senter, som ligger i Lilandsvegen.

— For alt vi vet kan gassen stamme fra gravearbeid, det er veldig vanskelig å si, sier Terje Hilland, operasjonsleder i Hordaland politidistrikt.

Blant de evakuerte var en familie med to barn som bor innenfor sikkerhetssonen. De har nå fått vende tilbake til huset.

Sikkerhetssone

Syv brannbiler ble sendt til Flesland. Sikkerhetssonen ble etter hvert utvidet, slik at både Lilandsvegen og Flyplassvegen ble stengt, sistnevnte helt fra Telenor-bygget på Sandsli. Siden kilden til lekkasjen ikke ble funnet, måtte sikkerhetssonen stadig flyttes.

Brannfolkene antar nå at det var propangass som fylte luften i området. Den er svært eksplosiv og legger seg langs bakken, opplyser varabrannsjef Karl Otto Nesdal til bt.no.

Erik Midtrød, som driver Statoil Service Flesland, forteller at ansatte reagerte på gasslukten.

— Stasjonen ble stengt av etter at lukten ble oppdaget. Vi har et LPG gassannlegg for fylling av gass her, og vi fryktet lekkasje derfra, sier Midtrød.

Heliporten evakuert

Deler av terminalen for helikoptertransport ble også stengt i en periode, ettersom den lå innenfor sikkerhetssonen.

Sikkerhetsansvarlig på Flesland, Lasse Solberg, sa at flypassasjerene kunne føle seg trygge.

— Dette får ingen følger for flytrafikken enn så lenge, sier han. - Det er mulig for folk å komme seg til og fra flyplassen i kveld, men man må følge omkjøring, sa Solberg.

Brannvesenet opplyste at gassøket var som å lete etter en nål i en høystakk.

— Vi har apparater for å måle gassen i luften, men det er vanskelig, for målingene er ustabile, opplyste brannpersonell til bt.no.