KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

– Vi ønsker klare svar fra politikerne: Vil de bygge eller ikke. Vi har fått signaler fra departementet om at de ikke er interessert i å satse på nybygg de nærmeste årene. Derfor er vi bekymret, sier NSU-leder Brynjar Thorgersen.

Et politisk flertall med Ap og Høyre sa nylig nei til å bevilge penger til nytt Studentsenter. Venstre, som ble nedstemt, tror dette vil utsette byggingen av det nye senteret i minst ett år. Det samme frykter leder for Norsk Studentunion (NSU) i Bergen, Brynjar Thorgersen.

– Dette er svært beklagelig. Senteret vil stå ferdig tidligst i 2003. Studentene sviktes av politikerne, mener Frode Hervik, Venstres ungdomskandidat i Hordaland.

Avdelingsdirektør ved eiendomsavdelingen til UiB, Martha Knapskog Skauge, tror ikke dette fører til en utsettelse av byggingen. Universitetet forskutterer penger til prosjektkonkurransen for nytt studentsenter.

Det har i mange år vært klart at Studentsenteret ved Universitetet i Bergen (UiB) må erstattes med et nybygg. Det er gammelt, nedslitt og dimensjonert for 4-5000 studenter. Ved UiB er det i dag 17 000 studenter.

– Når det regner, samler det seg vanndammer inne i bygget, og luften i hallen som brukes til trening og eksamen er særdeles dårlig, sier Venstres ungdomskandidat, som selv er student ved UiB.