— Jeg har fått veldig mange reaksjoner fra elever i fylket etter at forslaget om å skape gigantskoler kom. Elevene er gjennomgående svært kritiske til dette, opplyser Karoline Myklebust, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland.

Det er jobbet bevisst med miljøet ved de videregående skolene i Hordaland de siste årene. Miljøet er godt. Skapes gigantskoler for å slanke administrasjonen, er elevene redd for at det blir vanskeligere å få kontakt med ledelsen ved skolen, elevinspektøren og rådgiverne.

— Vi frykter mer upersonlige skoler med mindre tid til elevene. Skolene blir så store at det blir lett å forsvinne i massen, tror Karoline Myklebust. Å slå sammen skoler for å spare penger, ser hun ikke på som noe godt utgangspunkt. Hun ville likevel sett mer positivt på sammenslåingen hvis den skjedde over tid og med en plan.