Hvert år blir nærmere 20 prestestillinger ledige i bispedømmet. For å spare penger blir det nødvendig å la dem forbli ledige en tid før de utlyses på ny, sier stiftsdirektør Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmekontor til Bergens Tidende.

— Dette vil selvsagt gi hardere belastninger på vikarer. Men å holde prestestillinger ubesatte blir den eneste måten å spare lønnsmidler på, legger han til.

Stortinget

Bjørgvin bispedømmeråd behandlet nylig et foreløpig 2002-budsjett. Endelig budsjett blir først klart et stykke ut på nyåret når man har fått oversikt over konsekvensene av at et flertall på Stortinget strøk regjeringens forslag til økte bevilgninger til Kirken, blant annet 30 nye prestestillinger.

— Men allerede i januar vil vi gå ut med signaler om hva vi kan forvente oss. Og vakante prestestillinger vil da bli et av tiltakene. Konsekvensene av Stortingets behandling av kirkebudsjettet blir omfattende for Bjørgvin bispedømme. Også presteskapet vil merke at det blir svært lite penger til arbeidsveiledning, persontiltak og kompetanseheving neste år.

Frustrerte prester

Taranrød sier det er stor frustrasjon blant mange prester etter at Stortinget strøk bevilgningen til nye stillinger. Ifølge Fanaposten ønsker ikke prestene i Fana prosti å gå med dødsbudskap utenom utenom vanlig arbeidstid i protest mot stortingsvedtaket.

— Frustrasjonen er særlig stor i Fana prosti. Det forstår jeg godt på bakgrunn av den forventningen man hadde til nye prestestillinger i tett befolkede områder med voksende folketall. Prestenes konkrete utspill om å la være å gå med dødsbudskap på fridager, tar jeg som et uttrykk for hvor alvorlig de reagerer. Fra vår side må vi derimot si at en slik aksjonsform vil være ulovlig, sier han.

Som å tisse i buksen

Også Taranrød er sterkt kritisk til at stortingsflertallet brøt løftet om flere stillinger og økte ressurser til Kirken. Han reagerer på at det samme flertallet ønsker å finansiere prestestillinger via Opplysningsvesenets fond.

— Det er uakseptabelt å bruke disse midlene til prestestillinger som staten er forpliktet til å dekke. Å gjøre dette er som å tisse i buksen vinterstid og tro man bli varm.

Opplysningsvesenets fond er Kirkens egen sparekonto, som ikke kan brukes til prestestillinger, sier han.