OLAV GARVIK

Et rykende ferskt brev fra Samferdselsdepartementet skapte rystelser både på Fremskrittspartiets fylkesårsmøte og i styret for Hardangerbrua i helgen. Det ble oppfattet som et klart tegn på at departementet vil legge kjelker i veien for at Stortinget i vår gir klarsignal til å bygge bro.

Brostyret med Høyre-politikerne Einar Lutro og Hans Edvard Seim i spissen oppsøkte derfor Carl I. Hagen med bønn om hjelp når han allikevel befant seg i Lofthus. Et krisemøte ble trommet sammen i går formiddag, der også stortingsrepresentant Arne Sortevik og ordfører og fylkespolitiker Terje Søviknes gjorde sitt beste for å oppildne partilederen. De anstrengte seg ikke forgjeves:

— Hvorfor Setesdal!

— Hva er det departementsfolkene innbiller seg, når de ber om å få utredet konsekvensene en bro vil ha for Setesdal! tordnet Hagen da han etterpå talte til fylkesårsmøtet. Han var oppbrakt over at byråkrater i Samferdselsdepartementet krever nye konsekvensutredninger, og varslet i samtale med Bergens Tidende at hans stortingsgruppe vil sende brev til statsråd Torild Skogsholm for å be henne trekke anmodningen tilbake.

— Frp er uten tvil positiv til at hardingene får sin bro, men prinsipielt er vi imot bompengefinansiering. Staten burde tatt på seg kostnadene. Det ideelle ville være en folkeavstemning i regionen. Jeg er for øvrig meget, meget forundret over at distriktets egen statsråd, Venstres Lars Sponheim, er så uklar og ullen. Når han vet at det er et brennende ønske lokalt om å bygge bro, burde han ha stilt seg i fremste rekke. Jeg undres også på om statsråd Skogsholm har søkt ryggdekning hos sin partileder når dette famøse brevet ble skrevet. Men jeg vil for hennes del håpe at hun ikke står bak brevet, sier Carl I. Hagen.

Frykter torpedering

Einar Lutro og Hans Edvard Seim var begge nedtrykt da de kommenterte utspillet fra Samferdselsdepartementet overfor BT:

— Dersom saken blir utsatt og ikke behandles av dette Stortinget, er jeg redd for at hele brosaken blir torpedert, sier Seim. Han reagerer spesielt på at det reises krav om nye kostnadsberegninger.

— Jeg er forundret over at det stadig reises spørsmål ved kostnadsanslagene, og jeg spør meg om hvor mye av veinettet i Sør-Norge.vi egentlig skal utrede på grunn av denne broen, sukker Lutro.

Han nevner at trafikkprognosene er nedjustert, nye renteoverslag er innhentet og andre usikre sider ved prosjektet igjen er nøye vurdert av fagfolk.

LYTTET ANDEKTIG: Ledende Frp-politikere fra Hordaland lyttet andektig og tilfreds da Carl I. Hagen la bredsiden til for å advare mot trenering av Hardangerbrua. Fra venstre: fylkespolitiker Gustav Bahus, Os, generalsekretær Geir Mo, kommunalråd Liv Røssland, stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Gjermund Hagesæter og Arne Sortevik.<br/>Foto: ARVID AGA