Det frykter driftssjef Jan Tennfjord i Norgestaxi.

Hordaland fylkesutvalg skal i løpet av uken banke gjennom et forslag til nytt reglement for drosjenæringen som innebærer at løyver fritt kan flyttes mellom sentralene. Samferdselsutvalget har anbefalt omleggingen.

— Jeg frykter at dette kan vise seg å bli et tilbakeskritt for kundene. Omleggingen kan bare bidra til å svekke konkurransen, ikke skjerpe den, sier Tennfjord.

— Det som nå, etter alt å dømme, kommer til å skje er at taxieierne søker seg til de største sentralene. Det er hos de store aktørene de største inntjeningsmulighetene ligger, blant annet i form av avtaler med det offentlige, mener han.

— Og får vi først en form for monopolsituasjon, er også faren til stede for prisøkning, fordi man mister konkurranseelementet, sier Tennfjord.

Han minner om at da den nåværende ordningen ble innført for 10-12 år siden, var tanken bak nettopp å få opphevet drosjemonopolet og åpne for skarpere konkurranse mellom ulike selskaper.

— Før den tid opererte man med maksimalpriser som Konkurransetilsynet godkjente og kontrollerte. Da monopolet forsvant, forsvant også maksprisene. Nå vil det bli åpnet for frie takster, og vi kommer i en situasjon der de store som styrer markedet også kan styre prisene til sin fordel. Det går til syvende og sist ut over brukerne, mener Tennfjord.