— I verste fall kan liv og helse bli satt på spill, mener dykkerlege Svein Eidsvik ved Haakonsvern orlogsstasjon.

Det dykkermedisinske senteret ved marinebasen har gjennom årene reddet livet til en rekke dykkere. Sjøforsvaret samarbeider tett med Haukeland sykehus og Norsk Undervanns Institutt (NUI) i Gravdal om behandling av både militære og sivile dykkere som blir rammet av dykkersyke. Haukeland sykehus har en landsfunksjon i hyperbarmedisin, og dykkersyke-pasienter fra store deler av landet blir fløyet til Bergen for å få kyndig behandling. Denne foregår som regel i trykktank på Haakonsvern.

Lengre kommandolinje

Etter omorganiseringen skal det dykkermedisinske senteret rapportere til Forsvarets sanitet på Sessvoldmoen. Det ligger i det indre østlandsområdet - fjernt fra alt som heter maritimt miljø. Frem til nå har dykkerlegene vært underlagt sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret på Haakonsvern.

— Dette er en naturlig, effektiv og praktisk organisasjonstilhørighet, sier dykkerlege Eidsvik. Nå frykter han at unødvendig mye tid vil gå med til reising, møter og kontakt med sine nye overordnede ved Sessvoldmoen.

— Det går i så fall ut over akuttberedskapen. Totalt sett må omorganiseringen også bli vesentlig dyrere for Forsvaret. Det i en tid da det handler om å få mest mulig ut av hver krone, sier han.

- Går så vidt rundt

Tre leger deltar i en døgnkontinuerlig vaktturnus i samarbeid med Haukeland sykehus.

— Det er så vidt denne turnusen går rundt. For hvert minutt noen av oss er borte, svekkes beredskapen, og liv kan bli truet, påpeker Svein Eidsvik.

I dag står en dykkerlege klar straks en båt eller et helikopter lander med en uheldig dykker.

— Ved dykkersyke teller hvert eneste sekund og minutt, påpeker Eidsvik.

Han viser også til at organisasjonsendringen kan komme til å gå ut over dykkertreningen og rutineøvelsene Sjøforsvarets ubåtmannskaper må gjennom.

— Ved slike anledninger skal det alltid være en dykkerlege til stede, sier Svein Eidsvik.

Han er fortørnet over at Forsvaret byråkratiserer i en tid da kravene til sikkerhet stadig skjerpes.

— Hvem får ansvaret dersom vi ikke har beredskap i det øyeblikket vi får inn en sivil eller militær dykker med livstruende skader? Neppe dem som har bestemt at kommandolinjene for dykkertjenesten skal omorganiseres, sier Eidsvik.

FORTØRNET: – Ved dykkersyke teller hvert eneste sekund og minutt, påpeker dykkerlege Svein Eidsvik. Han reagerer på at han nå skal rapportere til Forsvarets sanitet på Sessvoldmoen på Østlandet.
FOTO: JAN M. LILLEBØ