— Vi frykter for at EU-kommisjonen vil innføre avgifter på studier. De ønsker at næringslivet skal komme sterkere inn og at studentene skal betale. Vi er opptatt av at høyere utdanning fortsatt skal være gratis, sier svenske Magdalena Streijffert.

Hun er forbundssekretær i Sosialdemokratiska Studentforbundet i Sverige og hadde reist 15 timer med tog fra Stockholm til Bergen for å markere sitt syn overfor ministrene som deltar på konferansen. Hun fikk støtte fra AUF-ere fra Hordaland utenfor konferansehotellet.

Bologna-prosess

Konferansen i Bergen ble åpnet av utdanningsminister Kristin Clemet (H) i formiddag. Rundt konferansebordet satt 50 ministere fra Europeiske land med ansvar for utdanning. Konferansen er et ledd i det som kalles Bologna-prosessen, og som tar sikte på å lage et felles europeisk utdanningssystem.

Gjennom etablering av felles system for universitetsgrader og felles kvalitetskrav til studiene skal europeiske studenter få muligheten til å sette sammen en utdanning tatt ved flere europeiske universiteter og høyskoler.

Demonstrantene i Bergen presiserer at de ikke er mot en større mulighet til utenlandsstudier, men frykter avgifter og enkelte andre sider ved prosessen.

- Like muligheter

Utdanningsminister Clemet var også opptatt av at studenter skal velge studiested så fritt som mulig:

— Utenlandsstudier skal ikke bare være et tilbud for noen få, slik det var tidligere. Det skal være en mulighet for alle studenter, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, fastslo hun i åpningstalen. Hun tok også til orde for at prosessen ikke må føre til at Europa isolerer seg.

— Europa må ikke glemme de fattige deler av verden. Vi må signalisere klart fra denne konferansen at det ikke er grunnlag for bekymring for at det skal oppstå en «intellektuell Festung Bologna».

Mye oppnådd

Clemet viste til at prosessen nå er halvveis, og hun sa at ministrene kunne være stolte av det som er oppnådd.

— Innen 2010 skal vi se en klar bedring i kvaliteten på europeisk høyere utdanning. Samtidig skal de nasjonale systemer være samordnet for å lette muligheten for at studenter og vitenskapelig personale kan studere og forske i forskjellige land. Vi skal også ha systemer for å sikre og bedre kvaliteten på høyere utdanning i alle landene, sa Clemet.

<b>PROTEST: </b>Svenske Magdalena Streijffert hadde reist 15 timer med tog fra Stockholm til Bergen for å markere sin bekymring for studieavgifter.
SCANPIX