Men Samferdselsdepartementet sier nei, og har gitt NetCom grønt lys for å ekspropriere bruksretten til taket slik at utstyret kan bli stående på ubestemt tid.

Sameiet Kalmarhuset på Engen i Bergen har kjempet med nebb og klør mot mobilbasestasjonen på hustaket helt fra den ble plassert der for over ti år siden. Det var før de fleste av de nåværende beboerne i det hele tatt hadde flyttet inn i det nyrenoverte boligkomplekset.

Privat «strålevern»

Formann i sameiet, Arne Mohn-Olsen, sier at avgjørelsen fra departementet er en katastrofe for beboerne.

— Vi har kjempet for å få fjernet utstyret helt siden vi ble klar over hva det var vi hadde over hodene på oss. Vi føler oss langt fra sikre på at dette er så ufarlig som Statens strålevern og departementet forteller oss. At det ikke kan fremlegges sikker dokumentasjon på sammenhengen mellom elektromagnetisk stråling og helseskader betyr jo ikke nødvendigvis at denne sammenhengen ikke eksisterer.

— Det er en alt for kjapp slutning. Tenk på asbest. Der ble den samme argumentasjonen brukt i lang tid før sannheten ble avslørt, sier han.

Selv har han leilighet i øverste etasje, bare tre meter fra de elektroniske installasjonene, og har fått installert sitt eget private «strålevern» i form av en metallgardin på soverommet, der de høyeste stråleverdiene er funnet.

Gir ikke opp

Avgjørelsen fra Samferdselsdepartementet, som kom før helgen, var en kraftig nedtur for Kalmarhus-beboerne, men de gir ikke opp kampen.

En klage er allerede under utarbeidelse og vil ligge på departementets bord i løpet av en uke eller to.

— Der kommer vi til å fokusere sterkt på uvissheten omkring mulige helseskader, sier sameiets advokat, Irene Orstein Nilsen.

— Så lenge man ikke har helt klare svar på dette spørsmålet, bør man i det minste legge opp til en forsiktighetsstrategi og et føre-var-prinsipp. Det bør tas høyde for at vedvarende og langvarig påvirkning kanskje kan ha effekter som vi ikke har god nok oversikt over i dag. At det eksisterer en reell frykt for slike konsekvenser, er også et moment i seg selv, sier hun.

Kan bli rettssak

Hvis anken til departementet ikke fører frem, har beboerne bare en mulighet igjen, nemlig rettssak.

Sameiets formann, Arne Mohn-Olsen, er ikke fremmed for den tanken.

— Men det er et økonomisk spørsmål som vi må ta internt i sameiet når den tid kommer.

Sameiet Kalmarhuset bebudet for fem år siden rettssak mot NetCom for å få basestasjonen vekk, men søksmålet ble trukket tilbake i påvente av Samferdselsdepartementets avgjørelse.

Er du redd for mobilstråling? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

VEGAR VALDE