• Jeg flytter fra området dersom det blir motocrossbane ved Kanadaskogen, sier Reidun Irene Smedhaug. Hun mener at turterrenget vil bli skjemmet av støy.

— Nei, vi er ikke spesielt begeistret for planen om motorsykkelbane i Tennebekk, sier Otto Søraa. Både han og Reidun Irene Smedhaug bor i Nipedalen og er begge daglige brukere av Kanadaskogen.

Og har vært det i mer enn tretti år.

Forleden leste de på Bysidene om at komité for miljø og byutvikling, med byrådets velsignelse, har vedtatt at det kan bygges motocrossbane i Tennebekk.

Til tross for at både Bergen Turlag, Grønn avdeling, Kirken, Fylkesmannen og Statens vegvesen har betakket seg.

Bergen Turlag har klaget på vedtaket, og akter å ta klagen helt til Fylkesmannen, dersom kommunen ikke snur.

Terreng viktigere

— Kanadaskogen er et flittig brukt turterreng og betjener både Fyllingsdalen og Laksevåg - det må da tross alt være viktigere enn motorcross-interessene, sier Smedhaug.

Hun mener at en motocrossbane i området vil kunne prege hele turterrenget på en negativ måte.

— Her går barnehager, folk med hunder, familier og turgåere. Det er et unikt område for avstressing og rekreasjon.

— Og et flott møtested for folk som bor i området, sier Søraa. Han går tur med labradoren Sofus her minst to ganger daglig.

— For ikke å snakke om badeaktiviteten i Tennebekktjernet om sommer, supplerer Smedhaug.

Hun sier rett ut at hun neppe ville bodd i området dersom det ikke var for muligheten for å bruke Kanadaskogen.

Begge gir uttrykk for håp om at velforeningene i Nipedalen vil engasjere seg i saken.

— Vi liker ikke å virke negative, men her føler vi at vi må si fra på vegne av de mange som hele uken bruker området og som sikkert ikke har vært klar over motocross-planene, sier Søraa.

Stort behov

Det var i slutten av januar at komité for miljø og byutvikling gjorde vedtak som gir midlertidig dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, for motocrossbane i Tennebekk frem til utgangen av 2005.

Vedtaket var i tråd med byrådets innstilling, men i strid med høringsuttalelser både fra Bergen Turlag, Bergen kirkelige fellesråd, Grønn avdeling, Statens vegvesen og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Byråd Tom Knudsen på sin side understreker banens midlertidige karakter, og det store behovet for en slik bane.

Et behov som blir understreket av lederen for Sotra motocrossklubb, Konrad Rye-Holmboe.

— Medlemstallet i klubben dobles hvert år, forteller han.

— Vi frykter naturlig nok at en midlertidig bane raskt vil bli en permanent bane, sier Søraa og Smedhaug.

SKEPTISKE: Reidun Irene Smedhaug og Otto Søraa har sine daglige turer i Kanadaskogen og er bekymret for støyen som vil følge med en motocrossbane.
FOTO: ØRJAN DEISZ