Cateringdivisjonen til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) ble i fjor drevet med underskudd. Blir resultatene dårlig også neste år, kan kantinedriften på blant annet Studentsenteret og Realfagbygget bli nedlagt.