I flere uker har det vært sprengning og graving på nabotomten, der det skal bygges en ny enebolig. Steiner har falt ned utenfor Khalkhals hus, og torsdag ble trampolinen til sønnen hans truffet av en stein på rundt syv kilo. Duken er spjæret opp.

— Det var bare flaks at sønnen vår på tre år ikke var der i dag. Heldigvis var han i barnehagen, sier Khalkhal.

Han oppdaget skaden på trampolinen ved 12-tiden. Da var en gravemaskinfører i ferd med å flytte på store kampesteiner på nabotomten. Hvordan steinen har rast ned til naboen, er uklart. Det er flere dager siden det sist ble utført sprengningsarbeid der.

— Vi har vært bekymret helt siden arbeidet begynte. Flere ganger har steiner ramlet ned ved huset vårt, sier Khalkhal.

Leieboeren hans, Anne Lise Støylen (60), bekrefter at steiner har truffet husveggen.

- Hans eget ansvar

Entreprenøren som jobber med nabotomten, Tore Håland, mener at det er Khalkhals eget ansvar at steinene faller ned.

— Fjellskjæringen på baksiden av huset hans er ikke sikret, og det ligger løse steiner på toppen av den. Det er hans ansvar å rense fjellsiden og sikre sin egen tomt, sier Håland, som er ansvarlig utførende entreprenør for grunnarbeidet.

Han mener at Khalkhal forsøker å dytte sikringsarbeidet over på naboen.

— Jeg har drevet med dette i 40 år og aldri vært borti noe sånt, sier Håland, som er oppgitt over beskyldningene.

Politiet grep ikke inn

Politiet undersøkte stedet torsdag ettermiddag. De grep ikke inn i byggearbeidet, ifølge politibetjent Trond Nelson.

— Vi anser ikke at det er fare for liv og helse, sier han.

Politiet har varslet Arbeidstilsynet og byggeetaten i Bergen kommune. Nå blir det opp til dem å avgjøre hvem som har rett i nabostriden i Skinflorbakkane på Nordre Toppe.

POLITIUTRYKNING: Politiet undersøkte byggeplassen og Khalkhals tomt torsdag ettermiddag.
Jon Tufto
TRAFF LEKEPLASSEN: Steinen som traff trampolinen er rundt syv kilo tung.
Jon Tufto