JOHN LINDEBOTTEN GUNNAR WIEDERSTRØM

— Jeg er overbevist om at Bergen kommune kommer til å tape saken om parkeringsanlegg under Skansen. Og når skuffelsen og frustrasjonen har lagt seg, er jeg redd de bestemmer seg for at vi ikke skal få noe anlegg for boligsoneparkering i det hele tatt, sier leder i Fjeldets Vel, Victor Jensen, til Bergens Tidende.

Mandag kveld vedtok Bergen bystyre å holde fast på planene om parkeringsanlegg for ca. 200 biler i fjellet under Skansendammen. I går ble det så kjent at Riksantikvaren starter fredning av anlegget, med tilsynelatende klare føringer på at det planlaget parkeringsanlegget ikke kan bli noe av.

Ber om samarbeid

Nestleder i velforeningen, Anne Line Thingnes Førsund, ser litt mer optimistisk på et samarbeid med kommunen enn Victor Jensen.

— Vi vil invitere byrådet, Bergen brannvesen og Bergen parkeringsselskap til et samarbeid om hvordan vi best kan løse problemene med parkering og trafikk i gaten opp mot Skansen. Vi er jo også interessert i å få parkering og trafikk vekk fra området, sier Thingnes Førsund.

— Vi håper og tror på et samarbeid, men jeg frykter det verste, sier Victor Jensen.

Ingen av dem har tro på Ole Rakner sitt alternative forslag til parkeringsanlegg i fjell bak, og ikke under, Skansendammen.

— Problemet med trafikk opp gjennom de smale gatene mot Skansen vil bestå. Derfor er det bare løsningen med soneparkering i det planlagte sentrum øst-anlegget med innkjøring fra festningsområdet som er god nok, sier Victor Jensen.

Skiftet mening

— Vi må først snakke gjennom dette med Riksantikvaren, og få full klarhet i hva han mener vi kan gjøre eller ikke gjøre på Skansen. Så lenge denne prosessen pågår, kommer det ikke på tale for oss å vurdere mulige alternativer til parkeringsanlegget under Skansendammen som soneparkering, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til BT.

Byrådsleder Monica Mæland sier at hun er svært overrasket over vedtaket fra Riksantikvaren.

— Tidligere har de ikke hatt noen merknader til planene om et parkeringsanlegg. Riksantikvaren har skiftet mening etter at vi har vedtatt å bygge anlegget, sier Monica Mæland. Byrådslederen spør seg om dette kommer i konflikt med det forsøket som Bergen har startet med å ha ansvaret for kulturminnevernet lagt til byantikvaren.

Brev med feil

— Jeg mener Riksantikvaren med dette driver politikk i Bergen, sier Mæland, som også peker på at brevet fra Riksantikvaren inneholder flere feil. Det henvises til et rikt fiskeliv, men dammen inneholder ikke fisk. Det heter om vannreservoaret at dette «kan ha betydning for slokking av bybranner i fremtiden.»

— Dette er ikke riktig.

— Bergen kommune vil nå svare på forslaget om fredning, og om nødvendig anke dette inn for Miljøverndepartementet.

Dersom fredningsvedtaket blir stående, kan beboerne på Fjellsiden se langt etter et boligsoneanlegg.

— Jeg har allerede rådet direktøren i parkeringsselskapet til å bruke pengene avsatt til dette anlegget på andre aktuelle boligsoneanlegg, sier Mæland.

— Hva med å bruke dette som park?

— Dersom dette anlegget skal åpnes for publikum, må det bemannes på grunn av faren for drukningsulykker. Dersom vi får bygge et parkeringsanlegg under dammen, er det satt av penger til å opparbeide parken.