— På generelt grunnlag kan jeg si at nedlegging ikke er gunstig. Skolen ligger plassert mellom to betydelige blokkbebyggelser, Løvåsen og Storhammeren. Ressurser på kveldstid og positive fritidstilbud er i seg selv kriminalitetsforebyggende, mener politibetjent Frode Misje, ansvarlig for forebyggende tjenester ved Fyllingsdalen politistasjon.

— Rus og kriminalitet henger sammen. Jo tidligere barna har et sted og være, jo bedre. Det er veldig viktig at de har et tilholdssted i disse ekstremt spesielle blokkmiljøene, mener Misje.

— Alternativet er at de må ned til de områdene som har gangavstand til kjøpesenteret Oasen, påpeker Misje. Han har samarbeidet med Seljedalen skole når det gjelder kriminalitetsforebyggende tiltak i lengre tid.

Krigsbarn

14 nasjoner er representert ved skolen. Det undervises i 11 fremmedspråk. Flere av barna har bakgrunn fra krigsherjede land.

— Vi har erfaring fra Oslo med at barn fra krigsherjede land drar med seg kriminelle forhold. Forebygging fra sjuårsalderen er viktig, mener Frode Misje. Han hadde støtte fra stasjonssjef Tone Midttun da han redegjorde for politikerne i komité for oppvekst i går.

Politikerne fikk se et skolebygg av en helt annen standard enn tilfellet er for den andre nedleggingstruete skolen - Fridalen skole. Men Seljedalen skole er ofret i byrådets budsjettforslag fordi bygningen er tiltenkt Den internasjonale skolen i Bergen (ISB). ISB må flytte fra Slettebakken skole for å frigi plass til elever fra Fridalen.

Dessuten viser prognosene fra byrådsavdelingen at elevtallene i Fyllingsdalen er på drastisk vei ned. Til liks med Fridalen, er det små avstander fra Seljedalen til de andre skolene. Det er én kilometer fra Seljedalen skole til Løvås skole, som mange av elevene vil bli flyttet til.

Høyblokker

Bomiljøet i området rundt skolen er spesielt fordi det inneholder ti høyblokker kombinert med områder for eneboliger.

Nils Tangedal i Seljedalen velforening forteller at han flyttet til området i 1973. — Klart det er en veldig spesiell blanding, med blokkbebyggelse og småhusbebyggelse sammen. Det var masse konflikter her. Men så åpnet skolen i 1976. Den førte til integrering på tvers av sosiale skillelinjer. Nå tar barna godt vare på hverandre, sier han.

Rektor Odd Eirik Jensen og foreldrene hadde mobilisert både politiet og kirken i bydelen for å prate med politikere og presse.

— Jeg stoler ikke på prognosene som viser drastisk nedgang i elevtallet. Jeg har dårlige erfaringer med det fra tidligere, sier rektor Jensen. Det er ingen tvil om hvor hans lojalitet ligger. Hos barna - ikke hos arbeidsgiveren Bergen kommune. Jensen er særdeles kritisk til hvordan byrådet har handlet i saken.

- Tynt grunnlag

— Jeg ble sjokkert da jeg fikk høre om nedleggingsforslaget. Vi har ingenting imot at skolestrukturen i Fyllingsdalen blir utgreid. Men det må gjøres skikkelig, ikke være et slikt hastverksarbeid som byrådet legger opp til. Hele beregningsgrunnlaget for økonomien er så tynt at jeg vil be om at de gir seg bedre tid, sier mannen som har jobbet ved Seljedalen i alle skolens 28 år.

Rektor forteller om sinte, engstelige og redde barn på skolen etter at forslaget om nedlegging ble kjent.

— Men er det ikke foreldrenes reaksjoner som skremmer barna mer enn at de må bytte skole?

— Klart at du vil finne foreldrenes reaksjon igjen hos barna, erkjenner rektor Jensen.

<b>POLITIKERBESØK:</b> 1. klassingene Therese Myklebost Stein (f.v.), Dina Emilie Kristiansen og Rikke Torsvik fikk sagt politikerne noen sannhetens ord i går. Oddny Miljeteig (SV) (bak t.v.) og Stine Akre (RV) er begge motstandere av nedleggelse. Nils Tangedal i Seljedalen velforening til høyre.<p/>FOTO: ARNE NILSEN