— Utdanningsministeren må gjøre mer for å overbevise om at det ikke er kutt i ressurser til skolen som er motivet for forslaget, sier Robert Terdal Moe i Elevorganisasjonen. Bare dersom statsråden sikrer at det ikke blir flere elever pr. lærer ønsker han forslaget velkommen.

— Å ta bort en standard for kvalitet i skolen virker ikke troverdig i en tid hvor kommunene tvinges til å kutte i skolesektoren, sier Ingunn Alver, leder for Utdanningsforbundet i Hordaland. Hun ser at undervisningen gjerne kan organiseres på andre måter med en veksling mellom små og store grupper. Men å fjerne en standard i en tid hvor loven har skjerpet retten til å tilhøre en klasse, reagerer hun på.

Hun er og kritisk til at kravet til pedagogisk utdanning skal fjernes for rektorer. Skolen er ikke som en hvilket som helst annen virksomhet.

Elevene kan tenke seg mindre grupper. Kjernegrupper på 5-8 elever som får en lærer å forholde seg til når det gjelder læringsarbeid og sosiale forhold, har Robert Terdal Moe sans for. I videregående skole mener han almennfagklasser ikke bør ha mer enn 20 elever og yrkesfag mask 15 elever.