• Vi vet ikke hvilke stoffer som kan ha blitt dannet under brannen, sier Ingvar Tveit, leder for Helsevernetaten i Bergen kommune.

— Vi har i ettermiddag samlet prøver fra

brannstedet og fra husene i nærheten. Prøvene er levert til SINTEFs laboratorium, men det vil nok ta litt tid før vi får resultatene derfra, sier Ingvar Tveit, leder for Helsevernetaten i Bergen kommune.

Prøvene vil bli testet for asbest, men trolig også for en rekke andre stoffer.

— Sjøvannet som ble sprøytet på brannen inneholder mye klor, og vi vet fortsatt ikke hva som fantes av stoffer i bygningsmaterialene. Isoporen som brant er ikke så farlig i seg selv, men når den varmes opp og blandes med andre stoffer kan det ha blitt dannet nye helseskadelige forbindelser. Derfor vil prøvene bli testet for mer enn asbest, sier Tveit.

På mandag vil Helsevernetaten konferere med laboratoriet om hvilke analyser som bør tas.

Bør rengjøres

Bør de nærmeste beboerne ta spesielle hensyn?

— Det er relativt små mengder aske som ligger igjen på husene, og det er så å si luktfritt i området. De som bor aller nærmest bør nok få rengjort altanene sine av kvalifisert personell, men vi håper at bygningens eier og forsikringsselskap vil ta disse kostnadene.

Erfaringer fra brannen i Lehmkuhlboden for to år siden gjør at Tveit ikke er så bekymret for asbestskader.

— Den gangen var verandaene bare 15 meter fra brannen. I Hilleren er det minst 150 meter fra asbestveggen til nærmeste hus. Det viser seg også at høye temperaturer gjør asbestfibrene mindre aggressive.

Usikkert

Styreleder og eier av Kongshavn Marine, Gunnar Kristiansen vet foreløpig ikke hva som vil skje med nabohusene.

— Det har gått i ett her siden brannen. Hvis vil får en henvendelse fra kommunen vil vi selvfølgelig ta det til etterretning. Forsikringsselskapet har sendt en skadegruppe som jobber med å redde maskiner og utstyr på fabrikken. Det er mulig disse vil ta seg av husene også, sier han.

Bygningen er forsikret i Tryg Vesta, men selskapet vet foreløpig ikke om det blir noen kollektiv rengjøring i nabolaget.

— Jeg vil oppfordrer alle naboer som har fått en eller annen skade på huset sitt om å ta kontakt med sitt eget forsikringsselskap. Så vil selskapene vurdere hvert enkelt skadetilfelle opp mot gjeldende forsikringsavtale, og avklare hvem som skal dekke utgiftene, sier pressekontakt i Tryg Vesta, Heidi Tofterå Slettemoen.