Alle de 200 studentene som var mistenkt for eksamensjuks er frikjent. Men med den enorme oppmerksomheten saken har fått i mediene er det vanskelig å unngå et svekket rennomè i etterkant.

— Det har helt klart gått ut over ryktet vårt og det er synd, for vi har en bra utdanning, sier studentleder Mohsin Ramani.

Han tror imidlertid at ikke at arbeidsgiverne vil sky jusstudenter fra Bergen i framtiden.

— Nei, det tror jeg ikke. De som tar eksamen i Bergen har mer skriveerfaring enn de som studerer andre steder. Når man søker jobb håper og tror jeg at det vil telle positivt, sier han.

Torsdag ble syv såkalte «pilotsaker» behandlet av universitetets sentrale klagenemnd.

Resultatet ble klart i dag: Alle syv sakene legges bort, selv om den sentrale klagenemnden slår fast at studenter har jukset. Det skriver Universitetet i Bergens nettsted På Høyden.

Mye arbeid gjenstår

Frikjennelsen ble mottatt med lettelse blant studentene. Samtidig er det klart at mye må gjøres for å klargjøre regelverket slik historien ikke gjentar seg.

— For studentene er det kjempeviktig at veiledningen blir bedre. Det må være helt klart hva som er lov og hva som ikke er lov. Hvis det blir oppdaget lignende tilfeller igjen, kommer de til å bli straffet. Dette ønsker vi å unngå, sier Ramani.

Allerede nå er det kan det virke som om studentene har skjerpet seg. På masteroppgaver som ble levert inn etter at juksesaken ble kjent er det ikke funnet noen for for tekstlikhet mellom de ulike kandidatene.

Mer enn 200 mistenkt

— Det viktigste sett fra fakultetets ståsted er at nemden konkluder at studentenes adferd er å betrakte som juks. At de ikke ilegges sanksjon, får vi ta til etterretning, sier prodekan Asbjørn Strandbakken ved juridisk fakultet til bt.no.

Mer enn 200 studenter var mistenkt for å ha jukset med obligatoriske innleveringsoppgaver.

Klagenemnden stiller spørsmål ved om studentene hadde fått god nok informasjon i forkant om hva som var lov og ikke lov.

— Vi mener vi har et adekvat regelverk, og denne saken bidrar til ytterligere fokus på reglene. At det skal være manlgende kontroll fra vår side har jeg vanskelig for å forstå, sier Strandbakken.

- De jukset ikke

Advokat Halfdan Mellbye representerer rundt 130 studenter i juksesaken. Han mener vedtaket tvert imot fastslår at studentene ikke jukset.

— Det som står i vedtaket, er at det ikke står i reglene at det de gjorde, var forbudt. Da er det ikke forbudt. Samarbeid er helt legitimt, og studentene har samarbeidet, sier Mellbye.

Han mener det gir et merkelig signal å si at studentene har jukset, uten at de ilegges noen straff.

— Det er mulig nemnden har hevet ut en redningsplanke til fakultetet, sier Mellbye.

- Mellbye desinformerer

Advokatens uttalelser blir kraftig imøtegått av UiB-rektor Sigmund Grønmo:

— Det Mellbye sier, er intet mindre enn desinformasjon. Klagenemnden fastslår at det er snakk om juks. Men spørsmålet om hvorfor de ikke bruker disiplinærtiltak, begrunnes med at fakultetet ikke har hatt god nok kontroll tidligere, sier Grønmo.

Han undres over denne begrunnelsen.

— Det er som å si at det er greit å kjøre for fort dersom du ikke blir tatt for det, sier Grønmo.

Han sier reglene fastslår at det studentene har gjort, ikke var lov.

— Mellbye sier at samarbeid er helt legitimt. I dette tilfellet var det ikke tillatt med samarbeid. Og reglene har ikke vært endret, sier Grønmo.

- De har fått en trøkk

Saken har ifølge Mellbye vært en tøff belastning for hans klienter.

— 250 studenter har uten grunn fått en trussel om at de kan bli kastet ut av universitetet. Noen av studentene har fått en skikkelig trøkk, sier advokaten.

Inntil videre er det ingen av studentene som har signalisert at de vil kreve erstatning.

Asbjørn Strandbakken mener fakultetet ikke kunne gjort noe annerledes, selv om det nå skulle vise seg at alle studentene blir frikjent.

— Det ville vært katastrofalt om vi ikke hadde gjort noe da vi oppdaget så store likheter i de innleverte oppgavene, fastslår han.

Har fakultetet håndtert juksesaken på en god måte? Bruk kommentarfeltet.

Studentleder Mohsin Ramani er lettet over frifinnelsen av sine medstudenter, men frykter saken har gitt Universitet i Bergen et dårlig rykte.
Simen Grytøyr
AVSLUTTET: Ingen av de mer enn 200 mistenkte blir straffet for juks, selv om klagenemnden mener de har bevis.
Rune Berentsen