Så langt har bare 25.000 av de ca. 92.000 bilførerne i Hordaland fylke som har rett til det, fornyet førerkortene til den nye klasse C1, som gir rett til å føre lett lastebil med inntil 7,5 tonn tillatt totalvekt.

Bare 364.000 av Norges totalt 1,4 millioner bilister som med dagens førerkort klasse B har lov til å kjøre biler mellom 3,5 og 7,5 tonn, har fornyet sertifikatene sine. Det betyr at trafikkstasjoner landet over frykter et rush de siste to månedene før fristen går ut 31. desember.

Mange venter så lenge de kan med den obligatoriske helsesjekken hos lege, som har papirene trafikkstasjonen trenger for å utstede nye førerkort.

— Det kan bli dramatisk rundt juletider. I 1995, sist gang vi hadde en runde med førerkortfornyelser, var det flere hundre meter kø utenfor trafikkstasjonen. Med kapasitet til å utstede ca. 300 nye førerkort daglig og kanskje så mange som ytterligere 45.000 bilister som vil ha nye førerkort, er jeg redd vi skal oppleve det samme en gang til, sier informasjonssjef Geir Brekke i Statens vegvesen Hordaland.

— En del bilister med førerkort klasse B vil klare seg med vektgrense på 3,5 tonn, og vil derfor ikke se nødvendigheten av å fornye sertifikatet. Vi har likevel ansatt flere vikarer for å ta imot tilstrømningen vi regner med vil komme, sier Gunn Roald, fagansvarlig ved Bergen trafikkstasjon.

Bergen trafikkstasjons førerkortavdeling holder langåpent om dagene i håp om at flere bilister vil henvende seg tidlig og unngå kaos.