En voldsom vekst i fylkeskommunens gjeld truer den økonomiske handlefriheten, mener Arbeiderpartiet, som kutter i byråkratiet.

— De fire siste årene har lånegjelden økte med over 50 prosent. På tre år vil renteutgiftene på lånene øke med over 200 millioner kroner i året. Slik kan det ikke fortsette, sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Ruth Grung.

Strammer inn administrasjonen

I sitt forslag til fylkesbudsjett foretar partiet en kraftig innstramming i fylkeskommunens administrasjon. Les bare:

  • Kutte nye stillinger i sentraladministrasjonen:17 mill. kr.
  • Kutte profilering av fylkeshuset: 3 mill. kr.
  • Redusere rapportering og kontroll: 5 mill. kr.
  • Redusere lønnsveksten: 4,6 mill. kr.
  • Droppe nye stillinger i Skyss: 5 mill. kr. I tillegg vil partiet ta 5 millioner kroner fra Business Region Bergen.

I alt flytter Arbeiderpartiet 83 millioner kroner fra et budsjett med samlede driftsutgifter på 6,2 milliarder. Penger som for nær halve beløpets del, kommer videregående skoler til gode.

— Et av de viktigste tiltakene er i sikre ungdommer en opplæring som gir et godt grunnlag for videre arbeid eller høyere utdanning. Da må vi redusere det store frafallet, særlig fra de mer yrkesrettede utdanningsløpene, sier Ruth Grung.

Lover gratis PC

Derfor vil partiet opprette et fond på 25 millioner kroner. Pengene skal brukes til ulike tiltak som stimulerer elever og lærlinger til å fullføre og bestå videregående opplæring. Partiet vil også fjerne egenandelen på elev-PC-ene, og gjøre disse gratis.

Det andre viktige satsingsområdet vil være fornybar energi. Her vil partiet blant annet starte et pilotprosjekt for utvikling av fremtidens batteriferge og støtte etableringen av en forsøkspark for vindmøller.

Partiet vil også sikre videre drift av hurtigbåten mellom Nordhordland og Bergen. Båtruten ble etablert for en uke siden, men driver uten offentlige tilskudd.

— Båtruten vil ikke kunne overleve uten tilskudd. Derfor foreslår vi en driftsstøtte på 3,5 millioner kroner, sier Grung.