— Denne volden kan lett oppfattes som rasistisk motivert, selv om den gjerne har en helt annen bakgrunn. Derfor slår vi alarm nå og må få satt en stopper for denne gjengen, sier lensmann Norvald Visnes til Bergens Tidende.

Ifølge lensmannen har en gruppe på syv-åtte ungdommer under den kriminelle lavalder gått igjen i flere voldssaker i ungdomsmiljøer den siste tiden. Gjengen består av både norske og utenlandske ungdommer.

Fanaposten skrev i går at ungdomsgjengen har utvist rasistiske holdninger overfor andre ungdommer, og at de vandrer fra sted til sted for å banke opp andre unge.

— Ved minst tre tilfeller har de oppsøkt skoler i Fana for å «ta» andre elever. Men i disse tilfellene er politiet blitt tipset på forhånd, slik at vi har unngått alvorlige episoder, sier Visnes til Bergens Tidende.

Mandag har lensmannen bedt om et møte med bydelsadministrasjonene i Fana og Ytrebygda for å drøfte hvordan man skal få satt en stopper for ungdomsgjengen før det oppstår langt farligere voldsepisoder. Han vil også kontakte barnevernet og forsøke og få foreldrene i tale.

Fjortisgjengen som blir oppfattet som rasister, dukker som oftest opp etter andre episoder der unge i Fana har vært i klammeri med hverandre.

— Det begynner gjerne med to unge som har kranglet eller slåss. Så lover den ene hevn, og gjengen blir hentet inn for å ta et oppgjør. Visnes bekrefter at politiet ikke klart å fastslå om ungdomsgjengen har direkte tilknytning til rasistiske miljøer eller ideologier, men understreker at politiet ser svært alvorlig på saken.