— Legger vi hovedvekten i skolen på kunnskap og tester, kan vi få en skole som ikke er på barnas premisser, sier Hilde Sundve Jordheim fra Askøy, leder i Foreldreutvalget for grunnskolen, til Bergens Tidende. Hun mener utfordringen er å utvikle hele mennesket.

Klar over farene

— Jeg er klar over faren ved at vi innfører flere tester, men norsk skole har nesten ikke brukt tester systematisk til nå, mener utdanningsminister Kristin Clemet. Hun mener det er vanskelig å sammenligne norsk og engelsk skole.

Det er avisen »The Independent» som offentliggjør undersøkelsen om hva elever frykter mest. 46 prosent av elevene svarer at de er mest bekymret for hvordan de gjør det på skolen. Dernest følger narkotikafaren. Først på tredjeplass, med 40 prosent, havner frykten for mobbing.

Foreldreorganisasjonens talskvinne Markert Morasser er bekymret for det store testpresset som legges på barna. Hun synes det er leit å tenke på at presset har slik virkning på dem. Noe av barndommen brytes ned.

— Jeg er kjent med at prøver og tester skaper mye frykt og stress blant barn i England, sier barneombud Trond Waage.

Det er særlig 11+-prøven som skaper frykt. Dører til fremtiden åpner seg for de som består testen, mens veien til de beste utdannelser lukkes for de andre. Krefter i England prøver nå å få den bort.

— Tester som kan avklare hvilke elever som trenger mer hjelp, er et gode. Men de må brukes med fornuft og ikke stresse elevene, sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet. Hun tror og barn og unge trenger sunne ambisjoner å strekke seg etter.

Mestre livet

— »Hva hjelper det med 2-gangen, hvis jeg ikke mestrer livet», sa 12 år gamle Stefan som ringte Barneombudet. Hans refleksjoner er verdt å lytte til. Jeg tror vi må satse mer på livskunnskap og finne den gode balanse mellom det å beherske livet og lese- og matematikk-kodene, sier Waage.

Utdanningspolitikken dilemma er om skolefagene styrkes på bekostning av verdiene. Når kravene til dokumentasjon kommer, er det lettere å måle matematikk enn medmenneskelighet.

— Skolens viktigste oppgaver er å legge til rette, så elevene kan vise hva de mestrer. Vi må utstyre våre barn til å gjøre riktige valg for sitt liv, understreker Trond Waage.

Han vil ha en skole der alle går ut av skolene med en følelse av å være vinnere. Tap vil de nok oppleve nok av andre steder. Barn og unge skal oppleve hvordan de vokser i forhold til seg selv. Skolen skal nettopp ta vare på forskjellene. I en skole der alle opplever seg som vinnere, vil læring gå lettere, mener Trond Waage.