I går ble kommuneledelsen varslet om Kommuneforbundets holdning. Samtidig reiser Roger Heimli, som har sittet i styringsgruppen for prestisjeprosjektet, meget krass kritikk mot kjøkkenreformen.

Sparer ikke penger

— Tilbakemeldingene så langt tyder på at det ikke blir tilbakeført ressurser i særlig omfang til pleien, sier Heimli.

Han stiller seg i det hele tatt tvilende til de innsparingene som er bebudet.

— Blant annet skal det spares penger på husleie. Institusjonen bruker ikke lenger kjøkkenlokalene. Men det blir en lekeinnsparing så lenge lokalene ikke kan leies ut. I praksis vil de antakelig bli stående ubrukte, og da er kommunen like langt, selv om institusjonen ikke lenger trenger å leie lokalet, sier Heimli.

Regnet feil

Han letter på sløret når det gjelder flere forhold rundt kjøkkenreformen. Blant annet kan han avsløre at kommunen gjorde alvorlige regnefeil da de i 1997 fant ut at Fyllingsdalen sykehjem kunne produsere nærmere en fjerdedel av institusjonsmaten.

— De klarte ikke å regne ut arealet på kjøkkenet riktig. Det kommer frem i senere beregninger som ny konsulent har gjort. Det er årsaken til at prisen på utbyggingen av kjøkkenet ble mye høyere enn først forutsatt. Dermed ble prisen så høy at kommunen ikke selv kunne produsere halvparten av maten.

Heimli er meget bekymret med tanke på at private nå skal levere nærmere 70 prosent av maten til institusjonene.

— I dag er det bare en leverandør som har kapasitet nok til å levere denne maten, og det er Bergen Matforsyning.

Selskapet er eid av Eurest og Helse Bergen og leverer i dag mat til Haukeland sykehus.

— Vi er i ferd med å erstatte et kommunalt monopol med et tilnærmet privat monopol.

Raserer godt tilbud

Og den privat leverandøren kan få enda større andel av markedet.

— Gullstøltunet skal levere den kommunale maten til konkurransedyktige priser. Vi kan risikere at den private leverandøren leverer så billig at kommunale institusjoner velger de private. Da blir det privat monopol og det kan vi ikke være tjent med.

Heimli sier kommunen har plassert seg i en posisjon som gjør det svært vanskelig å konkurrere med privat i fremtiden. For kommunen har kvittet seg med kompetansen.

— Norsk Kommuneforbund kan ikke stå inne for det vi vil kalle for en rasering av en velfungerende ordning med mat til institusjoner og hjemmeboende i Bergen kommune. I motsetning til vårt alternativ, med ett kjøkken i hver bydel, vil den skisserte løsningen ha store svakheter ved driftsstans.