Bistandsadvokaten til 21-åringen som anmeldte en medpasient for voldtekt, sendte i går brev til Sandviken sykehus og ba om den siktede 61-åringen blir flyttet.

— Jeg er bekymret over at de kan møtes, for eksempel ute på lufting. Bare å se den siktede vil være traumatisk for min klient. Bildene fra overgrepet vil komme tilbake, sier Hjortås.

21-åringen skal være svært medtatt.

— Hun er fryktelig sårbar, og er blitt dårligere etter overgrepet, sier Hjortås.

- Voldtatt på rommet

Overgrepet skjedde ifølge kvinnens anmeldelse på rommet hennes. 21-åringen og den siktede var pasienter på samme korttidsavdeling.

— Det er dårlig kontroll med pasientene når slikt kan skje på avdelingen. Min klient har følt seg sikker og trygg på Sandviken, og så skjer dette. Jeg vil ta det opp med sykehuset, sier Hjortås.

Helse Bergen bekrefter at 61-åringen og 21-åringen begge fortsatt er pasienter ved Sandviken sykehus, men mener at det ikke er fare for at de skal treffe på hverandre.

— De to pasientene er ikke lenger på den samme posten. De skal ikke kunne treffes så lenge de er på sykehuset, sier informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Innrømmet sex i avhør

Etter å ha varslet om den angivelige voldtekten, ble 21-åringen kjørt til Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt, og deretter til politiet for avhør.

Det er sikret tekniske bevis som underbygger at det har vært seksuell omgang mellom de to.

Den siktede 61-åringen skal i avhør ha innrømmet å ha hatt sex med 21-åringen. Samtidig nekter han straffskyld for voldtekt.

— Det faller på sin egen urimelighet. Når gjerningsmennene vet det er bevis, er dette den vanlige unnskyldningen. Min klient avviser at dette har vært frivillig, sier bistandsadvokat Kari Hjortås.

Starter gransking

Helsetilsynet startet i går på eget initiativ gransking av saken.

-Vi skal starte tilsynssak på bakgrunn av oppslaget i BT. Når vi leser om ting i mediene hvor det kan se ut som om det har vært brudd på regelverket, sjekker vi det ut, sier rådgiver Anne Kristine Breivik ved Helsetilsynet i Hordaland.

Helsetilsynet vil nå be om rapport fra sykehuset om hva som har skjedd.

— Vi jobber med en rapport, som vi skal sende til Skade- og klageutvalget i Helse Bergen. De vil ta saken videre til Helsetilsynet, sier Mona Høgli i Helse Bergen.

Helsetilsynet gransker nå tre saker på tre måneder knyttet til Sandviken sykehus. Avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn vil ikke kommentere om dette er unormalt mange.

— På generelt grunnlag kan jeg si det ikke er meldes mange seksuelle overgrep fra psykiatrisk institusjoner i Norge. Men vi kjenner ikke mørketallene, sier Holmboe.

Paul S. Amundsen