— Bilistene blir stående å vente på å få parkere på NAFýen, dette skaper køer på hovedveien. Hvis de kjører litt lenger og tar av mot Ungdomsheimen kommer de til to parkeringsplasser med som kan ta tilsammen 650 biler, sier Torkjell Kjosås ved Kvamskogen Vaktsentral.

Den første ligger ved Løkjentunet og den andre ved Aktiven. Fra begge plassene går det oppkjørte løyper og det skal ikke være mer enn fire til fem minutter til nærmeste skitrekk i følge Kjosås.

Kjosås oppfordre folk til å unngå å parkere langs veien. Dette skaper problemer for trafikken og i særdeleshet utrykningskjøretøyer.