— Vi har et veldig høyt belegg allerede, og hvis det oppstår problemer med å skrive ut pasienter, går det selvfølgelig ut over kapasiteten. Da må vi fylle opp korridorene, sier Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

50 sykepleiere i Bergen kommune er tatt ut i streik etter at Unio fredag kveld avviste KS' tilbud til lønnsoppgjør. Men til tross for det beskjedne tallet, kan streiken få store konsekvenser.

Sykepleiere som tildeler sykehjemsplasser til pasienter etter sykehusopphold er blant de streikende.

Hvis tildelingen stopper opp, kan utskrivningsklare pasienter måtte bli på sykehus.

Lange sykehusopphold

— I verste fall er det en risiko for lengre sykehusopphold, men i første omgang ser det ikke ut til at streiken skal få så dramatiske konsekvenser, sier kommunaldirektør i Bergen kommune, Finn Strand.

Pasienter med bostedsadresse i Laksevåg og Bergenhus rammes direkte fordi det er ansatte ved disse forvaltningsenhetene som streiker. Ringvirkningene kan imidlertid nå mange flere.

Les også: Bergen rammes hardest

— Dersom kommunen ikke har et apparat for å behandle disse søknadene, vil pasienter bli liggende unødvendig lenge. Da tar de opp plass for andre som kan komme inn og få behandling, sier Mona Høgli, informasjonsdirektør i Helse-Bergen.

Til tross for mulige kapasitetsproblemer, tror ingen ved Haukeland eller Haraldsplass på en dramatisk situasjon umiddelbart.

— Det vil ta litt tid før dette blir virkelig kritisk. Dersom streiken utvides til flere områder i Bergen, blir det verre, sier Hansen.

Kan behandle søknader selv

I tillegg til å fordele pasienter ut på sykehjem, jobber de streikende også med tildeling av andre helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune, blant annet hjelpemateriell til hjemmet og hjemmehjelp. Enkelte slike tildelinger vil fortsatt være mulig, også uten de streikende, ifølge kommunaldirektøren.

— Hjemmesykepleien er ikke tatt ut i streik, og de har visse fullmakter til å justere slike tjenester fortløpende, uten vedtak, sier Strand.

Dersom streiken får alvorlige konsekvenser, har kommunaldirektøren noen kort i ermet.

— Vi i den kommunale ledelsen kan i begrenset grad ta unna noen av søknadene. Det går også an å søke om dispensasjon fra Sykepleierforbundet, slik at én person kan komme tilbake på jobb, sier han.

Strand regner med at forvaltningsenhetene i Bergen totalt behandler mellom 8000 og 10.000 søknader årlig.

Meninger om streiken? Diskuter her!

PÅ GANGEN: - Her er det allerede helt fullt, sier sykepleier Ingunn Hannevik (t.v.) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Sammen med Anne-Siri Fonneland må hun pleie flere pasienter som bor på gangen. Streiken blant sykepleierne i Bergen kommune kan medføre at pasienttrykket ved sykehusene øker ytterligere. FOTO: HELGE SUNDE