— Det verste som kan skje er at Helse Bergen velger å gjøre noe som rammer tilbudet til psykiatriske pasienter eller kronisk syke. Da risikerer vi å få hjem pasienter før de er friske, eller vi risikerer at pasienter ikke får behandling i det hele tatt, sier Drevland.

Bergen sliter tungt

En slik merbelastning for hjemmetjenesten vil komme på toppen av de problemene kommunen allerede har på denne sektoren. Det siste året er denne omsorgen bygget ned, og det gamle byrådet har foreslått å kutte ytterligere 60 millioner kroner i den hjemmebaserte omsorgen til neste år.

— Legges tilbud ned på sykehuset vil dette ramme de pasientene det gjelder. Det vil ramme vår hjemmebaserte omsorg og det vil ramme sykehjemmene våre, sier Drevland.

Rusomsorgen er et kapittel for seg. Den overtar Helse Vest fra fylkeskommunen fra nyttår av.

— Her er vi ekstra sårbare. Jeg tør ikke tenke på hva som kan skje dersom også den omsorgen rammes av de samme kuttplanene som det øvrige helsetilbudet.

Vil ikke spre frykt

Foreløpig er det taust fra Helse Bergen. De vil vente med å legge frem sitt budsjett til statsbudsjettet er endelig vedtatt.

— Vi noterer oss at det er kommet utspill fra flere av de politiske partiene om at de ønsker å øke rammene til helseforetakene. Vi vil derfor ikke lage unødvendig uro blant pasienter og ansatte ved å presentere en liste over aktuelle nedskjæringer før vi vet om det blir nødvendig, sier direktør Anne Kverneland Bogsnes.

I Bergen maner lokalpolitikere til opprør mot staten for å sikre sykehusene her vest en større del av sykehuskaken.

— De signalene som er kommet gjennom statsbudsjettet og de signalene som nå kommer gjennom media fra Helse Bergen, er så alvorlige at Bergens lokalpolitikere ikke må la noe stå uprøvd, sier Liv Røssland (Frp).

Planlegger demonstrasjon

SVs Oddny Miljeteig ønsker å samle bystyret og fylkestinget bak et felles krav til regjering og storting om å øke bevilgningene til Helse Vest.

— SV håper partigruppene samlet vil ta initiativ til en stordemonstrasjon i Bergen, gjerne på Torgallmenningen, slik at innbyggerne også her oss får anledning til vise sin støtte til sykehusene våre, sier Miljeteig.

Også fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) mener det er viktig for politikerne på Vestlandet å protestere. Det har alt Vestlandsrådet, som består av fylkespolitikere fra de tre vestlandsfylkene, gjort. Rådet krever at regjeringen ikke venter til 2005 med å rette opp den urettferdige fordelingene sykehusregionene imellom.

Byråd Trude Drevland (H) blir gjerne med SV, Frp og KrF om å protestere.

— Aller først vil jeg snakke med Helse Bergen. Det er viktig med dialog for å avklare hva vi skal angripe. Så vil jeg møte Torill Selsvold Nyborg og fylkesordførerne i Rogaland og Sogn og Fjordane for å samordne oss. Vi bør ta dette opp med stortingsbenkene i de respektive fylkene for å presse på Stortinget, sier byråden.

I tillegg vil Drevland ta kontakt med helseministeren for å gjøre det klart for ham hvor viktig det er å rette opp skjevheter i bevilgningene til de ulike helseregionene.