Det frykter Ivar Hellene, leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland.

— Vi mister den preventive virkningen når vi ikke klarer å være ute i miljøet og slå ned på omsetning. Det gjelder kanskje spesielt dem som er i ferd med å begynne sin karriere som rusmisbrukere. Når de føler seg trygge, er det lettere å komme inn i miljøet enn hvis de er redde for at politiet skal dukke opp. Det er kanskje den mest alvorlige konsekvensen av dette, sier Hellene.

Han er også bekymret for at politiet ikke skal ha kapasitet til å stoppe bakmenn i narkomiljøet.

— Vi har hatt flere store beslag i Hordaland hittil i år, men prisene på markedet er fortsatt like lave. Det betyr at det er mer narkotika i omløp enn noensinne, sier fagforeningslederen.

Hellene er ikke i tvil om at det er manglende ressurser og manglende bemanning som har gitt utslag på statistikken over narkotikasaker og ordensforstyrrelser.

— Slik det er nå, kjører en bare fra det ene oppdraget til det andre og driver ren brannslokking, sier han.

— Må ikke dere politiansatte også ta en del av ansvaret for denne statistikken, etter overtidsnekt og sykmeldinger i høst?

— Dette er verken vår eller ledelsen i distriktet sin feil. Politiet har for lite midler, og politikerne har nå heldigvis sagt at det er deres ansvar. Dette har skjedd over mange år, men har slått ut i full blomst i høst - etter at de ansatte har satt ned foten og sagt at de ikke orker dette mer, sier Hellene.

RESSURSER: - Slik det er nå, kjører en bare fra det ene oppdraget til det andre og driver ren brannslokking, sier Ivar Hellene (t.v.) i Politiets Fellesforbund. Her med politimester Ragnar Auglend.
Bjørn Erik Larsen