Professor Nyfors er overlege ved seksjon for yrkesrelaterte hudsykdommer, yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sykehus.

Eksperten i yrkesmedisin kommer med advarselen etter at Haraldsplass sykehus etter et vedtak hos fylkestrygdekontoret i Hordaland, risikerer å miste en av sine spesialsykepleiere fordi hun har fått lateksallergi.

Tross tilrettelagt arbeidsmiljø

Det var i går Bergens Tidende fortalte historien om Gerd Karin Tvedt, spesialsykepleieren som har fått en hel sykehusavdeling tilrettelagt for å kunne tåle arbeidsmiljøet, slik at hun kan fortsette i femti prosent jobb.

Overlege Allan Nyfors har fastsatt henne til å være halvt ufør på grunn av sin yrkesskade. Nyfors påpekte i går at et latekstrygt sykehusmiljø er det beste miljø en person med lateksallergi kan jobbe i, ettersom lateks finnes overalt i samfunnet.

Men fylkestrygdekontoret ønsker altså å få Tvedt ut av sykepleien fordi man mener hun ikke får et optimalt miljø på sykehuset, og ønsker å se om hun kan øke arbeidskapasiteten i annen jobb. Nå skal trygderetten behandle saken.

Økende problem

Lateksallergi er foreløpig identifisert hos ca. en prosent av de ansatte ved Haukeland sykehus, etter en omfattende undersøkelse i 1997-2000, men det beroliger ikke professoren, som sier til Bergens Tidende at problemet er økende.

— Vi er redde for at mange skal utvikle lateksallergi, understreker Nyfors. Han påpeker at sykepleiere og leger frykter alvorlige sykdommer som AIDS og hepatitt. Derfor bruker helsepersonell ofte myke latekshansker. Disse engangshanskene av naturgummi er hovedårsaken til at lateksallergi utvikles.

Viktig å holde på sykepleiere

— Har det egentlig noen særlig betydning for sykepleiermangelen om man fjerner sykepleiere med lateksallergi fra sykehusene, eller tilrettelegger og skaper lateksfrie avdelinger?

— Det har stor betydning å holde på de gode sykepleierne. Det har en verdi å gjøre for eksempel noen operasjonsstuer lateksfrie, fordi da kan man beholde gode sykepleiere.

Professoren fremholder at spesialsykepleiere, som Gerd Karin Tvedt, først har tatt ordinær sykepleierutdanning og deretter skaffet seg ytterligere kompetanse gjennom etterutdanning av års varighet.

— Disse er det meget viktig å ta vare på, fordi de har en utdanning som har kostet samfunnet og dem selv mye, poengterer overlege Allan Nyfors.

Mangler 7200 sykepleiere

Ifølge Norsk Sykepleierforbund mangler Norge 7200 sykepleiere.

Haraldsplass står nå i fare for å miste en av sine spesialsykepleiere dersom Gerd Karin Tvedt ikke skulle holde ut å leve på en inntekt som er under det halve av hva hun hadde før hun ble yrkesskadd. I det øyeblikket hun gjør som trygdeetaten sier, og går over til omskolering til annet arbeid, skulle det etter vanlig praksis nemlig utløse attføringspenger. Tvedt har imidlertid satt seg fore å kjempe for å bli i sykepleieryrket.