Det lekker stadig fra akterdelen av ”Server”, som fortsatt ligger der båten gikk på grunn fredag kveld.

Kystverket var tidligere i dag oppe med sitt observasjonsfly og tok oljesølet sør for Fedje i øyesyn. De har anslått mengden til omkring to kubikk. Overvåkingsflyet kunne ikke observere frittflytende olje i sjøområdet mellom Holmengrå , Utvær fyr og Hjeltefjorden.

Kan bli malt i stykker

Beredskapssjef Tor Christian Sletner frykter imidlertid nye utslipp i kveld og i natt.

— Det er meldt dårlig vær, og vi frykter at akterskipet skal bli malt i stykker og skape mer forurensning i løpet av natten, sier Sletner til bt.no.

Han har selv vært på Fedje store deler av dagen.

Meteorologisk institutt melder om sørlig liten storm på kysten i kveld. I løpet av natten skal den dreie til nordvest og bli svakere.

BT-reporter Pål Andreas Mæland var tidligere i dag oppe i helikopter og så utstrekningen av oljesøl rundt Fedje og så langt nord som Solund og Gulen.

Verst er det imidlertid rundt Fedje.

Se alle BTV-innslag fra ulykken

Spar opp olje

I Sildevågen drev nesten 20 personer fra Lindås og Meland brannvern og studentenes dykkeklubb oppryddingsarbeid i dag. I de grunne buktene i vågen kunne de spa opp tyktflytende olje.

— Buktene er helt fulle av olje. Det er så tykke lag at det går helt til bunns i de grunne buktene, sier BT-reporter Mæland, som er på stedet.

Arbeidet går sakte, og ryddemannskapene klarer bare å spa opp brøkdeler av oljemengdene.

Flere av buktene i området er vanskelige å komme til. Det er lagt ut lenser for å prøve holde oljesølet samlet.

Kystvaktfartøyene KV ”Eigun” og KV ”Tromsø” har tatt opp til sammen 130 tonn oljeemulsjon, melder Kystverket. ”Server” hadde 585 tonn tung bunkersolje og 72 tonn diesel om bord da den grunnstøtte. Det er uvisst hvor mye av dette som foreløpig har lekket ut.

— Vi har ikke sett noe som tyder på mye oppumping i dag, sier Mæland.

Han forteller at det er stram oljelukt i vågen der oppryddingsarbeidet pågår.

Søker fuglehjelp

Det er kommet en rekke meldinger om tilgrisede og døde sjøfugler.

— Vi så noen her også, på litt avstand. De levde fortsatt, men var tilgriset av olje, forteller Mæland.

Biolog Karen Tvedt ved UiB ba tidligere i dag personer som kan ha egnede lokaler for vasking av fugler om å melde seg.

RYDDER: Jakob Hernar fra Lindås og Meland brannvern driver oppryddingsarbeid i Sildevågen på Fedje. Hernar var også med på oppryddingsarbeidet etter Rocknes-forliset.
PÅL A. MÆLAND (MMS)
TUNGT: Det er lagt lenser rundt Sildevågen, der omkring 20 personer etter beste evne forsøker å spa opp den tyktflytende oljen.
PÅL A. MÆLAND (MMS)
FUGLER: En rekke sjøfugl er tilgriset eller døde etter oljekatastrofen. Dette bildet er fra Hellesøy i Øygarden.MMS-FOTO: TORSTEIN BUSCH HJELME