Sparkel, vifter og verktøy av ymse slag preger første etasje i huset til Sigurd Arnesen og konen Else Djuve Arnesen på Smørås. 14. september skjedde nemlig det de lenge hadde fryktet.

Bekken som går ved siden av huset, gikk fullstendig over sine bredder, og alt svømte. Inne i huset målte de 45 centimeter vann. Siden den gang har ekteparet bodd i en hytte på Hjellestad. Kommer det så store nedbørsmengder i morgen som meteorologene har varslet, frykter de at de ikke kan flytte hjem med det første.

– Uværsdøgnet i september var jeg på jobb i utlandet, men konen var hjemme og så hvilken vei det gikk. Hun var oppe hele natten og fikk båret alt med personlig verdi opp i annen etasje, forteller Arnesen.

Selv kastet han seg på første fly hjem.

– Utbyggingens skyld

Ekteparet har lenge fryktet at 1. etasje kom til å lide dersom det ble skikkelig uvær. Mye byggearbeid i området har gjort at vannstanden i bekken har vært høyere enn normalt helt siden i sommer.

– I et naturlig landskap fungerer jord og myr som svamper. Denne svampeffekten forsvinner under utbygging. Mye vann blir også ført i rør, og dette går med større fart enn vannet naturlig gjør, forklarer landskapsarkitekt Fritjof Stangnes.

Han sier oversvømmelsen Arnesen og naboene hans opplevde, skyldes menneskeskapte forandringer, og spesielt utbygging i området rundt Iglevann.

– Vannet har ikke vært senket, sier Stangnes.

Etter uværet bodde ekteparet Arnesen først en uke på hotell. Etter planen skulle de flytte hjem fra hytten første uken i desember, da skal opptørkingsarbeidet være avsluttet og håndverkerne ferdig med sitt arbeid. Men dersom det nå kommer mer regn, regner ekteparet med å måtte bli boende lenger på Hjellestad.

– 14. september kom det 140 millimeter nedbør. Da hadde vi 45 centimeter vann på gulvet. Nå er det meldt 200 millimeter, det vil si at vannstanden innendørs også vil stige. Da får vi en ny millionskade, og alt arbeidet som har vært gjort, har vært helt forgjeves, sier Arnesen.

Skader for en million

Skadene etter det forrige uvær er beregnet til over én million kroner. Veggene måtte skiftes, badene rives helt ned, og møblene ble ødelagt. Andre etasje fikk ikke skader, men der er det bare stue og kjøkken og derfor ikke mulig å bo. Ekteparet har heller ikke hatt vann siden den skjebnesvangre septemberdagen.

Også flere av naboene, som har alt boareal i annen etasje, har hatt skader på sine førsteetasjer til flere hundre tusen kroner.

– Man føler seg litt maktesløs, sier Sigurd Arnesen.

– Vi ga beskjed om den høye vannstanden allerede i sommer. Nå følger vi med på bekken, og håper det ikke blir så ille som sist.