GUNNAR WIEDERSTRØM

De siste uker rotteplage på Kveldssol aldershjem kan bli påskuddet bydelsadministrasjonen trenger for å legge ned aldershjemmet. Det frykter Helga Sellevold i Kamp for de eldre.

— De har prøvd med alle midler og både byrådet og bydelsledelsen har sagt klart fra om at Kveldssol aldershjem og andre aldershjemsplasser skal nedlegges, sier Sellevold.

Da byrådet foreslo nedleggelse i fjor, avviste opposisjonspartiene i bystyret forslaget. Men det er grunn til å tro at forslaget kommer opp igjen.

— Finansbyråd Trond Tystad har i møte med oss sagt at byrådet må foreslå å legge ned for å få penger til å drive alle de nye sykehjemsplassene. Heldigvis er ikke flertallet i bystyret enig i dette. Og jeg kan ikke begripe at det skal være god økonomi å legge ned billige aldershjemsplasser.

Sellevold mener det er et absolutt krav at alle beboerne som ønsker å flytte tilbake til Kveldssol får lov til det. Hun er også kritisk til det arbeidet som huseier BBE har gjort tidligere for å forebygge rotteplagen.

— Jeg tviler ikke på at rotteplagen er så omfattende at beboerne må flytte ut, men stiller meg undrende til at dette skjer igjen, bare ett år etter at man sist måtte gjøre noe med rotteplagen. På nyhetene har jeg hørt fra firmaet som skal fjerne rottene at de må tette huller for å hindre at rottene kommer inn i huset. Hvorfor ble ikke det gjort i fjor?